RELACJA Z KONFERENCJI
4. Sympozjum Interlingwistyczne


-

Poznań

4. Sympozjum Interlingwistyczne (21-22.09.2017) na Wydziale Neofilologii UAM pt. Rola języków międzynarodowych od epoki Zamenhofa po dzisiejszy wielokulturowy światmiało na celu obchody roku Zamenhofa i 20-lecia Studiów Interlingwistyki na UAM. Było ono otwarte dla szerokiej publiczności z oficjalnymi językami: esperanto, angielskim i polskim. Ok. 80 uczestników z różnych krajów dyskutowało o polityce językowej, językach planowych oraz językoznawstwie, literaturze, ruchu i nauczaniu esperanta w trzech równoległych sekcjach przez dwa dni (w sumie 50 prelekcji).

Na czwartkowe otwarcie rektor UAM prof. Andrzej Lesicki przesłał list gratulacyjny; osobiście wyraził swoje uznanie dla 20 lat Studiów Interlingwistyki prof. Maciej Karpiński, prodziekan Wydziału Neofilologii; wiceprezydent UEA Stefan MacGill powitał uczestników sympozjum w imieniu Światowego Związku Esperantystów (Universala Esperanto-Asocio). Pierwszy wykład plenarny – prof. Humphrey Tonkin (USA): Esperanto: A Language Policy Assessment – był otwarty dla społeczności Uniwersytetu. Prof. Věra Barandovská-Frank (DE), która przemawiała na temat interlingwistyki, przedstawiła próbne wydanie swojego podręcznika. W piątek rano miały miejsce kolejne dwa wykłady plenarne: dyrektor Studiów Interlingwistyki prof. Ilona Koutny przedstawiła 20-letnią historię Studiów, łącząc ją z 50-letnią historią nauczania uniwersyteckiego esperantologii i interlingwistyki, która rozpoczęła się od esperantologii Uniwersytetu w Budapeszcie w 1966. Prof. Sabine Fiedler (DE) zabawnymi przykładami zilustrowała, jak funkcjonują dowcipy esperanckie.

Sympozjum wieńczyło sesję podyplomowych Studiów Interlingwistyki, które zostały założone w 1997 roku na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu, a których pierwszą grupę uruchomiono w 1998 roku – kolejne od tamtej pory co trzy lata. We wrześniu 12 studentów po trzech latach studiów zdało egzamin końcowy, a swoje studia rozpoczęła 7. grupa z 21 uczestnikami z 12 krajów świata.

Kursy w języku esperanto oferowały bogaty program (16-20.09.2017): prof. Humphrey Tonkin poprowadził kurs kultury esperanckiej; w zakres tematyczny swój wkład wnieśli prof. Aleksander Melnikov (RU) a także dr Jukka Pietilänen (FI). Kurs literatury esperanckiej pierwszego okresu prowadzili Humphrey Tonkin oraz Tomasz Chmielik. Prof. Nicolau Dols Salas (ES) udowodnił swoim kursem, że możliwe jest jednocześnie poważne i interesujące podejście do fonetyki. Interlingwistyka (w sensie węższym) stanowiła temat kursu prof. Věry Barandovskiej-Frank, która miała okazję wykorzystać próbne wydanie swojego nowego podręcznika akademickiego do interlingwistyki. To wspaniałe wydarzenie wypływające z 20-letniego doświadczenia otwiera serię podręczników Studiów.

W czwartek wieczorem odbył się imponujący bankiet z udziałem byłych i nowych studentów, nauczycieli, prelegentów Sympozjum i gości. Była możliwość podziękowania tym, którzy mieli swój wkład w 20-letnią historię Studiów. Spotkania wykładowców i studentów trwały jeszcze w weekend podczas tradycyjnego festiwalu kultury Arkones z wykładami, muzyką, filmami.

Ilona Koutny