RELACJA Z KONFERENCJI
Translatoryka i Translacje IV - „PRZEKŁAD W XXI WIEKU: WYZWANIA, MOŻLIWOŚCI, TRENDY"


-

Łódź

22 i 23 września na Wydziale Filologicznym odbyła się czwarta już konferencja z cyklu „Translatoryka i Translacje”. Tematem przewodnim tej edycji było hasło „Przekład w XXI wieku: wyzwania, możliwości, trendy”. Wydarzenie zostało zorganizowane  przez Zakład Italianistyki oraz działające w jego ramach studenckie koła naukowe ItaliAMO i GIROL'AMO. Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych oraz  Stowarzyszenie Italianistów Polskich. Partnerem TiT IV było także wydawnictwo Lingea.  

 Tegoroczna edycja zgromadziła aż 40 prelegentów z całej Polski – członków stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy, ekspertów w zakresie tłumaczeń prawnych, specjalistycznych i artystycznych oraz dydaktyków przekładu. Przez dwa dni mogliśmy wysłuchać wielu ciekawych wystąpień odnoszących się do teorii i praktyki tłumaczenia oraz jego roli we współczesnym świecie.

Dwa dni obrad zwieńczyła debata na temat przyszłości zawodu tłumacza w Polsce z udziałem Joanny Miler-Cassino z Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, Joanny Marii Spychały z Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych oraz prof. Aleksandry Matulewskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Relację z tej wyjątkowej dyskusji już niedługo będzie można obejrzeć na kanale YouTube Uniwersytetu Łódzkiego.

W imieniu komitetu organizacyjnego konferencji serdecznie dziękujemy naszym gościom za możliwość inspirującej wymiany wiedzy i doświadczeń. Cieszymy się, że Zakład Italianistyki Instytutu Romanistyki UŁ mógł przyczynić się w ten sposób do rozwoju naukowej refleksji nad translatoryką i mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze szerszym gronie, by wspólnie dyskutować na temat tłumaczeniowych wyzwań, możliwości i trendów. 

Komitet Organizacyjny

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Translatoryka i Translacje IV