RELACJA Z KONFERENCJI
EKONOMICZNE I PRAWNICZE WYZWANIA ROKU 2018


-

Lwów

W konferencji EKONOMICZNE I PRAWNICZE WYZWANIA ROKU 2018 referaty wygłoszą przedstawiciele 42 ośrodków naukowych, łączna ilość uczestników - 97 osób. Uczestnicy z Ukrainy, Polski, Gracji, Singapuru, Niemiec. 

Wyzwanie naukowe #10 (wydanie specjalne: Ekonomiczne i prawnicze wyzwania 2018 roku, ISSN 2411-3506), zawiera artykuły uczestników konferencji.