RELACJA Z KONFERENCJI
Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia


-

Nowy Sącz

W dniach 24-25.05.2018 r. odbyła się w Wyższej Szkole Biznesu-National-Louis University konferencja naukowa „Biblioteka przyszłości - wyzwania - trendy - zagrożenia”. Organizatorem XVIII konferencji bibliotek niepublicznych i publicznych była biblioteka WSB-NLU, która dzięki szerokiej współpracy ze środowiskiem bibliotek akademickich zgromadziła na konferencji przedstawicieli bibliotek akademickich wszystkich ważniejszych uczelni w Polsce, bibliotek publicznych i pedagogicznych, pracowników naukowych instytutów bibliotekoznawstwa. Przedsięwzięcie to objęte zostało m.in. honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pana Jarosława Gowina. O randze tego wydarzenia świadczy też objęcie patronatem przez następujące instytucje: EBIB, SBP, Lustro Biblioteki, Forum Akademickie.

W konferencji udział wzięło 140 osób zainteresowanych tematyką przyszłości bibliotek różnych typów oraz wiele ważnych firm działających na rzecz i współpracujących z bibliotekami akademickimi m.in. z Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii.

Nazwiska prelegentów, cenione i bardzo dobrze znane w środowisku bibliotek akademickich polskich i zagranicznych gwarantowały wysoki poziom merytoryczny konferencji, natomiast organizatorzy dołożyli wszelkich starań aby konferencja od strony organizacyjnej była sukcesem.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Artur Jazdon z UAM w Poznaniu, który w sposób interesujący i błyskotliwy zadał wiele pytań dotyczących przyszłości bibliotek i poprzez różne zagadnienia (uwarunkowania technologiczne i komunikacyjne, ekonomiczne, zmiany pokoleniowe, zmienne systemy prawne i edukacyjne) po części odpowiedział na postawione przez siebie pytania. Środowisko zna trendy, wyzwania, zagrożenia i dostosowuje się do tych zmiennych wymogów, a przyszłość bibliotek podobnie jak innych organizacji zawsze będzie narażona na nowe problemy i wyzwania.

W programie konferencji były między innymi prezentowane rozwiązania technologiczne typu cloud. Centrum Badań i Programowania Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu stworzyło nowoczesny, zintegrowany system informatyczny o nazwie Cloud Academy (CloudA). Służy on kompleksowemu zarządzaniu uczelnią w każdym aspekcie jej funkcjonowania. Zawiera wszystko, czego potrzebuje nowoczesna uczelnia, w tym również i biblioteka  z dużym potencjałem rozwoju. System CloudA stanowi zatem przyszłość w zarządzaniu oświatą i szkolnictwem wyższym oraz jednostkami organizacyjnymi  wchodzącymi w skład organizacji.

Ciekawe rozwiązania prezentowane były też przez pracowników Politechniki Poznańskiej, gdzie podjęto współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, której celem było wypracowanie efektywnego narzędzia ułatwiającego zarządzanie zasobami cyfrowymi.

 Pierwszy dzień konferencji poświęcony był głównie nauce i technologiom wykorzystywanym w pracy bibliotekarza, natomiast od godz. 19 goście uczestniczyli w uroczystej kolacji integracyjnej w malowniczym ośrodku w Rytrze.

 W drugim dniu konferencji prelegenci i uczestnicy dyskutowali nad narzędziami oceny efektywności i jakości działań bibliotek. Istotne w kontekście zmian w planowanej Ustawie 2.0 były też zagadnienia dotyczące kompetencji i umiejętności pracowników informacji oraz ich współpraca z naukowcami oraz środowiskiem, w którym pracują. Konferencji towarzyszyły szerokie dyskusje, które ze względów czasowych nie wyczerpywały istotnych dla uczestników zagadnień.

Obszerna fotogaleria znajduję się na stronie konferencji: http://www.wsb-nlu.edu.pl/konferencja_naukowa