RELACJA Z KONFERENCJI
W obrazie


-

Kraków

W dniach 13-14 kwietnia 2018 roku w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "W obrazie", stanowiąca drugie wydarzenie z cyklu konferencyjno-wystawienniczego "O, obrazie 1-4".
W czasie spotkania wzięło udział prawie 30 prelegentów z prawie 15 ośrodków oraz instytucji naukowych. W zaprezentowanych referatach pojawiły sie tematy związane z literaturą, ze sztuką, odniesieniami do filozofii, do sztuki, kultury medialnej, krytyki sztuki oraz szeroko pojętych badań interdyscyplinarnych. OWe tematy stworzyły pole do niezwykłych dyskusji, które były kontynuowane również poza ramowo przyjęty czas dyskusji. 
Pierwszego dnia konferencji odbył się wernisaż wystawy "Świat w obrazie: Andrew Wyeth 1917-2017", która jest pokłosiem autorskiego projektu Izabeli Bieli. Głównym ogniwem jest obraz Andrew Wyetha "Świat Cristiny", wokół którego skupiały się pozostałe prace - wśród nich jednymi z najważniejszych jest 100 szkicowników wykonanych przez zaproszonych przez Izę Bielę artystów oraz profesorów. Każdy z nich pokazał swoją interpretację Świata Cristiny Wyetha.
Połączenie dwóch przypadkowo, i całkowicie niezależnie od siebie wykreowanych projektów dało podwaliny dla kolejnych ogniw dyskusji oraz pytań - bo to, co w obrazie, nie od razu staje się oczywiste.