RELACJA Z KONFERENCJI
MIĘDZY TEORIĄ A SZTUKĄ FILOZOFICZNO-BIOETYCZNA PROBLEMATYKA CIELESNOŚCI I JEJ AUDIOWIZUALNE REPREZENTACJE


-

Łódź

Relacja z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Między teorią a sztuką:
filozoficzno-bioetyczna problematyka cielesności
i jej audiowizualne reprezentacje"

Konferencja odbyła się w dniach 1-2 marca 2019 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach realizacji projektu „Rozwój 2b” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2016-2019 (nr. projektu: 0073/NPRH4/H2b/83/2016). W skład komitetu naukowego weszły dr hab. Monika Michałowska i dr Anna Alichniewicz z Zakładu Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W konferencji udział wzięli badacze z 14 ośrodków akademickich w Polsce.

Pierwszego dnia konferencji gościem honorowym była dr hab. Monika Murawska (ASP
w Warszawie), która wygłosiła wykład pt.: Ciało post-fenomenologiczne. Praktyki artystyczne
z pogranicza sztuki i nauki (art and science)
. Wykład wprowadził uczestników w tematykę pierwszego panelu, który oscylował wokół nurtu fenomenologii i bioartu. Analizę teoretyczną ubogacił referat artystki i badaczki Karoliny Żyniewicz. Kolejne panele poświęcone były tematyce związanej z ingerencją w ludzkie ciało (m.in. chirurgii normalizacyjnej czy "wannabe amputee"), śmiertelnością ciała i jej reprezentacjom w kulturze masowej. Podczas ostatniego panelu poruszono tematykę doświadczania przyjemności i bólu (cierpienia).

Drugi dzień obrad rozpoczął wykład gościa honorowego dr Matyldy Szewczyk (UW) na temat: Nauka, sztuka i ideologia wobec wizualizacji rozwoju prenatalnego człowieka. Następnie wysłuchano referatów o wpływie rozwoju technologii na postrzeganie ludzkiego ciała. W kolejnym panelu podjęto temat odwzorowania ciała w sztukach wizualnych. Ostatni panel konferencji dotykał tematyki ciała z wielu perspektyw m.in. terapeutycznej (fizjoterapia), duchowej, filozoficznej.

Konferencja była miejscem spotkania badaczy wielu dyscyplin naukowych. Prócz ciekawych referatów wydarzenie wyróżniało się inspirującymi dyskusjami. Dzięki różnorodności perspektyw oraz sprzyjającej formule konferencja umożliwiła integrację środowiska akademickiego. W 2019 r. zostaną wydane dwa tomy, w których paneliści opublikują wyniki badań prezentowanych podczas konferencji.

relację napisał Mariusz Markiewicz