RELACJA Z KONFERENCJI
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego część III pt. Norma i patologia rozwoju seksualnego


-

Poznań

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. III pt. „Norma i patologia rozwoju seksualnego”.

Dnia 6 i 7 kwietnia w Poznaniu, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, w gmachu Collegium Iuridicum Novum, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. III pt. Norma i patologia rozwoju seksualnego. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a szeroki zakres tematyczny odpowiadał potrzebom wszystkich zainteresowanych problematyką współczesnej seksuologii. 
Konferencja realizowała - zapoczątkowaną w roku 2014 przez Kierownictwo Podyplomowych Studiów: Seksuologia Kliniczna Opiniowanie Edukacja Terapia - ideę ciągłego doskonalenia zawodowego seksuologów i profesjonalistów z dziedzin pokrewnych, którzy po zdobyciu kolejnych stopni awansu zawodowego zamierzają ciągle uaktualniać swoją wiedzę. W tym celu odbywają się cykliczne spotkania z zagranicznymi i krajowymi wykładowcami, którzy przedstawiają najnowsze osiągnięcia naukowe i terapeutyczne w obszarze seksuologii.
Konferencja była zorganizowana przez: Studia Podyplomowe “Seksuologia kliniczna - opiniowanie, edukacja, terapia”, Instytut Psychologii UAM, Wydział Nauk Społecznych UAM oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.
Rolę przewodniczącej Komitetu Naukowego pełniła prof. dr hab. Maria Beisert. Skład komitetu organizacyjnego obejmował doktorantki, pracownice oraz pracowników Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej. Sekretarzem Konferencji była mgr Marta Szymańska - Pytlińska. W organizacji Konferencji, w ramach wolontariatu, pomagali również studenci Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu.
Konferencja uzyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, które przyznało za udział w niej 20 punktów uczestnikom biernym i 65 punktów uczestnikom czynnym.

W Konferencji wzięło udział 412 uczestników. Wykładowcami byli wybitni specjaliści zagraniczni i krajowi, prezentujący najnowsze doniesienia z zakresu seksuologii i autorskie programy stworzone do pracy z pacjentem seksuologicznym: Voltisa Lama, Wilhelm Preuss, Martyna Różycka oraz Anna Kwaśnik. Konferencja miała charakter dwujęzyczny a sesje wykładowe były symultanicznie tłumaczone. W trakcie Konferencji odbyła się również sesja plakatowa, w której uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z aż 53 posterami naukowymi. Sesji plakatowej towarzyszył konkurs na najlepszy poster naukowy. Na autorów najlepszych plakatów czekały dwa rodzaje nagród:

1) Nagroda Komitetu Naukowego (przyznana przez Komisję Naukową w składzie: dr Monika Zielona-Jenek, dr Filip Szumski, mgr Teresa Jaśkiewicz – Obydzińska, mgr Ewa Wach, mgr Wiesław Sokoluk) którą zdobyli:

Pierwsze miejsce: Aleksandra Dymowska – plakat pt. „Terapia oczami pedofila. Doświadczenia terapeutyczne osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych pod postacią pedofilii”.
Drugie miejsce: Elżbieta Pieńkowska, Agata Świątek i Natalia Ćwikiel – plakat pt. „Seksualna koncepcja siebie jako predyktor zdrowia seksualnego młodych dorosłych”.
Trzecie miejsce: Anna Niebudek i Grzegorz Iniewicz – plakat pt. „Między rolą a identyfikacją - proces definiowania własnej seksualności u osób praktykujących BDSM”.
2) Nagroda publiczności (przyznana na podstawie wyników głosowania przeprowadzonego wśród uczestników konferencji) którą zdobyli:
Pierwsze miejsce: Aleksandra Dymowska – plakat pt. „Terapia oczami pedofila. Doświadczenia terapeutyczne osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych pod postacią pedofilii”.
Drugie miejsce: Olga Kurek, Anna Nowak i Tomasz Żak – plakat pt. „Implikacje terapeutyczne w świetle aktualnych regulacji prawnych dotyczących przestępców seksualnych, na przykładzie doświadczeń terapeutycznych w ramach oddziaływań prowadzonych w Zakładzie Karnym w Goleniowie i w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi”.
Trzecie miejsce: Michał Pawlęga i Anna Kania – Żak – plakat pt. „Problemowy ChemSex. Interdyscyplinarna odpowiedź profilaktyczna, medyczna i terapeutyczna”.
Organizatorzy przewidzieli również wydarzenia towarzyszące Konferencji. Dla uczestników, nawiązując do tradycji realizowanej na konferencjach World Association for Sexual Health, przygotowane zostały poprzedzające Konferencję warsztaty superwizyjne. Prowadzili je w piątek 5 kwietnia: prof. dr hab. Maria Beisert, dr n. med. Wilhelm Preuss, dr n. med. Wiesław Czernikiewicz, dr n. med. Sławomir Jakima oraz mgr Wiesław Sokoluk. 
Zwieńczeniem pierwszego dnia Konferencji był uroczysty bankiet, na którym podczas oficjalnej kolacji odbyła się ceremonia wręczenia certyfikatów:
1) Certyfikatu Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, otrzymanego przez: mgr Ewę Błaszczyk-Malik, mgr Darię Izdebską, mgr Agatę Kaźmierską, mgr Marię Magdalenę Małkiewicz, mgr Martę Ptaszyńską - Dintar, mgr Martę Dorę, dr Martę Rawińską.
2) Certyfikatu Superwizora Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, otrzymanego przez: dr hab. n. med. Michała Lew-Starowicza, dr Agnieszkę Izdebską, mgr Karolinę Halembę, mgr Magdalenę Zaborowską-Piecuch, mgr Joannę Kempkę, mgr Magdalenę Przystańską.

Konferencja mogła odbyć się dzięki wsparciu finansowemu władz uniwersyteckich – Dyrektora Instytutu Psychologii prof. UAM dr hab. Mariusza Urbańskiego, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych prof. UAM dr hab. Jacka Sójkę oraz Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr. hab. Ryszarda Naskręckiego. 
Ogromnym wsparciem dla organizatorów byli wszyscy Sponsorzy i Patroni do których należeli: Prezydent Miasta Poznania, Magazyn Psychologiczny “Charaktery”, portal Psychologiczny mojapsychologia.pl, Fundacja Edukacji Społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, , Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydawnictwo Naukowe UAM, Wydawnictwo Continuo, Wydawnictwo Paradygmat, Wydawnictwo Kropla oraz Księgarnia Psyche.

Z sylwetkami wykładowców, sponsorów, patronów i partnerów można zapoznać się na stronie www.seksuologia.amu.edu.pl.

 Dziękujemy bardzo za współpracę!
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Konferencji poniżej oraz śledzenia naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/podyplomowestudiaseksuologiczne/

Sprawozdanie wykonały: Katarzyna Pilarczyk i Olga Węglerska
Członkinie Komitetu Organizacyjnego