RELACJA Z KONFERENCJI
Seminarium „Rozbrojenie nuklearne w XXI wieku”


-

Warszawa

11 stycznia odbyło się seminarium naukowe Koła Euroatlantyckiego pt. „Rozbrojenie nuklearne w XXI wieku: stan obecny, trendy, zagrożenia”. W wydarzeniu wzięli udział: prof. Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2010-2015, dr Marcin Andrzej Piotrowski, analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz Łukasz Kulesa, szef Biura Badań w think tanku European Leadership Network. Seminarium prowadzili członkowie Koła: Marlena Okrzejska i Michał Orlicki. Na seminarium złożyły się dwie części. W pierwszej z nich goście zostali poproszeni o udzielenie komentarzy na temat najważniejszych zagadnień dotyczących broni nuklearnej w XXI wieku, takich jak erozja współpracy między USA a Rosją, trend modernizacyjny oraz rozwój programów nuklearnych przez Chiny, Indie i Pakistan, perspektywa powrotu Iranu do rozwoju programu nuklearnego po wystąpieniu USA z Joint Comprehensive Plan of Action oraz możliwości denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, prawdopodobieństwo uzyskania broni atomowej przez podmioty niepaństwowe oraz bezpieczeństwo Polski w obliczu wymienionych zagadnień. Część druga przeznaczona została na pytania ze strony publiczności. Dziękujemy naszym gościom za merytoryczną, a przy tym interesującą analizę poruszanych zagadnień oraz prowadzącym seminarium za profesjonalne przygotowanie i celne pytania kierowane w stronę gości. Dziękujemy również licznemu audytorium za przybycie oraz za pytania i komentarze. Zapraszamy na nasze kolejne wydarzenia, które odbędą się już w semestrze letnim.