RELACJA Z KONFERENCJI
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa


-

Dąbrowa Górnicza

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Internet w społeczeństwie informacyjnym” została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowane PAN w Gliwicach oraz Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii. Konferencja odbyła się w dniach 16-17 lutego 2012 roku w WSB w Dąbrowie Górniczej. Konferencja dotyczyła tematyki związanej z sieciami komputerowymi, zastosowaniem Internetu, zintegrowanymi systemami przemysłowymi oraz innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji w rozproszonych systemach komputerowych.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był tematyce e-gospodarki w Społeczeństwie Informacyjnym. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - Pan Maciej Groń, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Pani Patrycja Zielińska, Dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego - Pan Eugeniusz Romański, Wicedyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej - Pan Maciej Koziara, Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji MNiSW - Pan Olaf Gajl oraz Dyrektor Działu Rozwoju Organizacji w NCBiR - Pan Stanisław Dyrda. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele ponad 100 przedsiębiorstw krajowych i regionalnych. Podczas konferencji odbyły się prezentacje wybranych projektów realizowanych w ramach działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka a w dalszej części dnia również warsztaty promocyjno-informacyjne: „System wsparcia rozwoju kluczowych technologii przyszłości".

Drugi dzień konferencji miał charakter naukowy. Przedstawione zostały referaty z zakresu sieci komputerowych, zastosowania Internetu oraz bezpieczeństwa informacji w rozproszonych systemach komputerowych, prezentowane przez autorytety naukowe z dziedziny informatyki reprezentujące największe polskie i zagraniczne ośrodki naukowe. Zaprezentowano również rozwiązania wdrożonych systemów komputerowych.

Wynikiem konferencji były dwie monografie: anglojęzyczna pt. „Internet - Technical Developments and Applications 2. Advances in Intelligent and Soft Computing.” pod red. Adriana Kapczyńskiego, Ewarysta Tkacza i Macieja Rostańskiego oraz polskojęzyczna pt. "Zastosowania Internetu" pod red. Piotra Pikiewicza.