RELACJA Z KONFERENCJI
Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i gospodarki, w dobie kryzysu gospodarczego


-

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W dniach 13-14.04.2010r. odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.: "Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i gospodarki, w dobie kryzysu gospodarczego" (New challenges for businesses and the economy, in the economic crisis).

Głównym organizatorem Konferencji było Koło Naukowe BONUS działające przy Instytucie Finansów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Współorganizatorem oraz przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr inż. Zbigniew Kulas, któremu zawdzięczamy przybycie kadry profesorskiej. Patronat Honorowy nad Konferencją objęła Jej Magnificencja, Rektor PWSZ w Nysie, prof. dr hab. Zofia Wilimowska. Konferencję otworzył i zamknął dr inż. Przemysław Malinowski, prorektor ds. dydaktyki PWSZ w Nysie.

Luźna polityka kredytowa banków oraz konsumpcyjny styl życia Amerykanów za pożyczone pieniądze przyczyniły się do bankructwa Lehman Brothers, który stał się największa ofiarą kryzysu finansowego. W ponad rok po najdramatyczniejszych epizodach impasu gospodarczego rynki dalekie są od kondycji, którą można by było uznać za bezpretensjonalną. Cykl konferencji w PWSZ w Nysie poświęconych tematowi obecnego kryzysu gospodarczego rozpoczął się w marcu 2009r. Tematem przewodnim spotkania były kryzysy na rynkach finansowych, a rozwój gospodarczy. Podczas dwudniowej debaty studenci oraz wykładowcy starali się znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące początku kryzysów gospodarczych, jego przyczyn oraz wpływu na poszczególne sektory gospodarki. Tegoroczna Konferencja dotyczyła aspektu nowych wyzwań dla przedsiębiorstw oraz dla gospodarki w dobie trwającego kryzysu gospodarczego.

W pierwszym dniu Konferencji swoje referaty wygłosili znani profesorowie, m.in.: prof. dr hab. Marian Noga - profesor i były rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004-2010, który wygłosił referat pt.: Polityka fiskalna i monetarna państwa w okresie kryzysu gospodarczego; prof. dr hab. inż. Tadeusz Dudycz - profesor Politechniki Wrocławskiej, który wygłosił referat pt.: Czy giełda jest dobrym dystrybutorem kapitału?; prof. dr hab. Jerzy Mączyński - rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, który wygłosił referat pt.: Uwarunkowania kulturowe a zachowania menedżerów w sytuacjach kryzysowych; dr hab. Mieczysław Dudek - profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, który wygłosił referat pt.: Kreowanie nowych paradygmatów w ekonomii w dobie kryzysów gospodarczych.