RELACJA Z KONFERENCJI
Regionalia - tradycja kontra rzeczywistość globalna


-

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Dnia 27.05.2013 odbyło się sympozjum naukowe "Regionalia - tradycja kontra rzeczywistość globalna".  Bardzo się cieszymy, że mieliśmy szansę zorganizować wydarzenie, które tak zmobilizuje nas do pracy i będzie przyczynkiem do dalszego rozwoju koła.

Spotkanie, dzięki prelegentom i obecnym uczestnikom, przebiegało na bardzo wysokim poziomie intelektualnym, w atmosferze konstruktywnej dyskusji i wymiany poglądów.

Wydarzenie odbyło się 27. maja 2013 roku w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Na szczere wyrazy szacunku oraz podziękowania zasługują patroni sympozjum: Pan senator Andrzej Grzyb, Pan senator Kazimierz Kleina, Uniwersytet Gdański (dziękujemy Panu Prorektorowi ds. Studenckich – prof. UG, dr hab. Józefowi Włodarskiemu), Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (Oddział Gdański) oraz Gazeta Gdańskich Antropologów „Tam Tam”.
Podczas uroczystego otwarcia, oprócz Panów senatorów, głos zabrał Pan prof. dr hab. Marek Adamiec, a wykład otwierający wygłosiła Pani dr Magdalena Sacha – serdecznie dziękujemy. Na koniec należy się nisko pokłonić oczywiście także wszystkim uczestniczącym oraz prelegentom, bez których sympozjum nie miałoby sensu.
Zachęcamy do obejrzenia fotografii autorstwa opiekunki koła – Pani dr Aleksandry Wieruckiej.