RELACJA Z KONFERENCJI
Kongres Zarządów Spółek „Strategie budowania wartości firmy 2012”


-

Warszawa

Temat budowania skutecznej strategii w biznesie jest dziś niezwykle aktualny. Spowolnienie gospodarcze dotyka również polskich przedsiębiorstw. Skupienie się wyłącznie na działalności operacyjnej, bez kształtowania wizji przyszłości, na pewno nie pomoże ani w rozwoju, ani w walce z konkurencją.

Idąc za głosem rekinów biznesu IPO SA zorganizowało Kongres Zarządów Spółek „Strategie budowania wartości firmy 2012”. Wydarzenie miało miejsce 18 stycznia 2012 roku w warszawskim hotelu Polonia Palace i przyciągnęło ponad stu uczestników.

Sukces Kongresu to zasługa zarówno wspaniałej organizacji, jak i zacnej grupy prelegentów. Kongres rozpoczął się prelekcją Dawida Naglika, przedstawiciela Banku BPH Grupy GE Capital. Przedstawił on zebranym tematykę faktoringu, skupiając się na aspektach prawnych, praktyce tworzenia umów factoringowych, itp. Następnie miejsce przy mównicy zajął Paweł Dziekoński, przedstawiciel Kredyt Banku. Omówił on tradycyjne i alternatywne sposoby finansowania przedsiębiorstw. Dariusz Wnukowski z Alior Banku referował usługę nowoczesnej animacji jako istotny czynnik kreowania wartości firmy dla akcjonariuszy.

Po przerwie na kawę, kolejną prelekcję rozpoczął Maciej Kałużniak, trener Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Przedstawił on jakże ważny problem zadłużeń w firmie oraz proces budowania wartości firmy w oparciu o rzetelność płatniczą. Kolejny prelegent Marcin Grzywacz z firmy PKF Audyt wrócił do tematyki związanej z rynkiem kapitałowym, omawiając istotność due diligence przy wycenie przedsiębiorstwa w procesie pozyskiwania inwestorów. Nieco powiązany tematycznie wykład wygłosił Łukasz Motała z 4AUDYT, który wprowadził słuchaczy w zawiłości audytu finansowego i podatkowego. Na zakończenie pierwszej części odbył się panel dyskusyjny pt. „Strategie budowania wartości firmy, a zmiany w otoczeniu gospodarczym”, moderowany przez prezes IPO SA Annę Dawidowską.

więcej: http://budowaniewartosci.ipo.pl/cmc2012/index.php?c=relacja