RELACJA Z KONFERENCJI
II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce


-

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Po raz drugi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się międzynarodowa Konferencja związana z bardzo bieżącym tematem związanym z komunikacją naukową zatytułowana „Open Access w Polsce”. Celem tego spotkania było przekonanie świata nauki polskiej do otwartego modelu publikowania i dzielenia się wiedzą, który jak się okazuje po latach jest uzasadnionym ekonomicznie modelem stosowanym w wielu instytucjach nauki w Europie i na świecie, szczególnie w USA, Kanadzie i Australii, m,in.: w MIT, CERN, Instytucie Maxa Plancka, Uniwersytetach Anglii, Belgii, Włoch, Niemiec i wielu innych. Konferencja była tak zaplanowana, by w jednym dniu pokazać Polsce to, co świat zrobił w zakresie budowania otwartej nauki – dlatego zaproszono gości z zagranicy - a w drugim przestawić polskie próby wyjścia w świat z zasobami nauki.