RELACJA Z KONFERENCJI
Ukryty program edukacji nauczycieli


-

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

12 i 13 stycznia 2010 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Ukryty program edukacji nauczycieli. Kierownikiem Komitetu Organizacyjnego konferencji była dr hab. Mariola Chomczyńska - Rubacha, prof. UMK, a sekretarzem naukowym - dr Agnieszka Uniewska z WNP UMK. W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowisk naukowych m. in. z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do udziału w obradach zaproszono też metodyków i praktyków zajmujących się kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, m.in. z Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Płaszczyzną konferencji uczyniono dyskusję o edukacji nauczycieli w perspektywie krytycznej, która - jako przyjęty paradygmat analizy - wymaga szczególnej postawy badawczej, kwestionującej oczywistość i nieproblematyczność podstaw teoretycznych i dominujących praktyk przygotowania i dokształcania zawodowego nauczycieli. Wystąpienia uczestników konferencji dotyczyły przejawów ukrytego programu w procesie edukacji nauczycieli, w tym między innymi nieakademickich efektów kształcenia nauczycieli i pedagogów czy niejawnych wzorów ich profesjonalnej edukacji. Analizie poddano sposoby definiowania zawodu nauczycielskiego, motywacje, orientacje i przekonania nauczycieli, także w kontekście ich postaw wobec uczennic i uczniów, stylu komunikacji w klasie szkolnej, procesu nauczania-uczenia się, postrzegania własnej roli zawodowej czy profesjonalnego rozwoju. Wiele uwagi poświęcono różnorodnym czynnikom blokującym zmiany w edukacji nauczycieli, a także podjęto próby odkrycia doskonalszych rozwiązań w tym zakresie, także z perspektywy komparatystyki pedagogicznej i pedagogiki międzykulturowej.