RELACJA Z KONFERENCJI
Współczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego


-

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Od 16 do 19 czerwca 2010 r. w hotelu SANA w Polanicy-Zdroju – pod patronatem honorowym JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr. hab. inż. Tadeusza Więckowskiego i Prezesa Rafako SA mgr. inż. Wiesława Różackiego – obradowała 10. konferencja naukowo-techniczna z cyklu POL-EMIS – „Współczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego”, współorganizowana przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej oraz Oddział Dolnośląski i Główną Sekcję Inżynierii Ochrony Atmosfery PZITS. Uczestniczyło w niej 67 osób. W trakcie trzech sesji naukowych wygłoszono 31 referatów i komunikatów, natomiast podczas sesji plakatowej zaprezentowano 17 prac. Tematyka referatów była bardzo szeroka, obejmowała bowiem ocenę zagrożenia środowiska emisją zanieczyszczeń w świetle wymagań Unii Europejskiej, charakterystykę źródeł emisji zanieczyszczeń, monitoring i metody pomiarowe zanieczyszczeń powietrza, procesy, technologie i urządzenia do oczyszczania gazów odlotowych, modelowanierozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, ekologiczne aspekty zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz procesów współspalania, a także zarządzanie jakością powietrza. Najciekawsze prace dotyczyły energetycznego spalania tradycyjnych paliw węglowych, spalania odpadów i biomasy oraz współspalania tych paliw z węglem, jak też wpływu dodatków (wody) do paliw silnikowych na jakość emitowanych spalin. W uzupełnieniu tematyki obrad Uczestnicy konferencji wzięli udział w wycieczce naukowo-turystycznej do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, które mieści się w XVII-wiecznym młynie papierniczym. W programie znalazło się również zwiedzanie pięknie urządzonego i utrzymanego parku zdrojowego w Dusznikach i znajdującego się tam Dworku Fryderyka Chopina, jak też przejazd przez nowoczesną stację sportów zimowych w Zieleńcu.