RELACJE Z KONFERENCJIFARMACEUTYCZNE (FARMACJA) w 2019 r.