RELACJE Z KONFERENCJIINŻYNIERYJNE I TECHNICZNE w 2019 r.