UPŁYWAJĄCE TERMINY REJESTRACJI

22 września 2022 Online

Akme roczników siedemdziesiątych

Rejestracja do:
Organizator: Zakład Literatury XX i XXI Wieku, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW oraz Magazyn "Wizje"
29 września 2022 Wrocław

ZMIANY W GOSPODARCE

Rejestracja do:
Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuPatronaty: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab....
22 września 2022 Bydgoszcz

III Bydgoskie Spotkania Filozoficzne - Perspektywy Współczesnej Filozofii Religii

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza WielkiegoInstytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii NaukInstytut Filozofii i...
12 września 2022 Warszawa

Wizualizacje w nauce

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk – lokalny organizator, Projekt Avant – organizator cyklu 
28 września 2022 Kraków

Międzynarodowa Konferencja Naukowa CIAŁO

Rejestracja do:
Organizator: Koło Naukowe Dziedzictwa Antyku Uniwersytetu Jagiellońskiego
16 listopada 2022 Uniejów

Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; współorganizatorzy: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd...
17 listopada 2022 Online (Zoom)

Multisensuality Through History and Across Media: International Scientific Conference

Rejestracja do:
Organizator: University of Vienna, Pedagogical University of Cracow
17 września 2022 Poznań

8 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rozmiar w Umyśle"

Rejestracja do:
Organizator: Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
04 listopada 2022 Online

Nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. “Prawo i polityka Unii Europejskiej”

Rejestracja do:
Organizator: Center for American Studies & KN Prawa Amerykańskiego z Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
27 września 2022 Online

7. Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Rejestracja do:
Organizator: 1. Uniwersytet Śląski w Katowicach.2. Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE.
16 listopada 2022 Warszawa

10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej

Rejestracja do:
Organizator: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski
26 września 2022 Łódź

Postęp czy regres? Jaki będzie świat po nowej zimnej wojnie?

Rejestracja do:
Organizator: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego