BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX I XXI W. Aspekty pozamilitarne


-

Online

Szanowni Państwo

Zgodnie z kilkuletnią tradycją Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa oraz Katedry Nauk o Bezpieczeństwie organizujemy kolejną konferencję naukową z  cyklu Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. W tym roku proponujemy naukowe rozważania w obszarze bezpieczeństwa pozamilitarnego.

            Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału i zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi problemami do dyskusji. Wierzymy, że przyjęta szeroka formuła tematyczna konferencji, da możliwość zaprezentowania wyników badań naukowcom z różnych ośrodków, a także dyscyplin. Interdyscyplinarny wymiar spotkania będzie jego dodatkowym atutem.

Problemy do dyskusji:

·       Historyczne aspekty bezpieczeństwa pozamilitarnego

·       Bezpieczeństwo polityczne 

·       Bezpieczeństwo społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego

·       Bezpieczeństwo energetyczne

·       Bezpieczeństwo informacyjne

·       Bezpieczeństwo ekologiczne

·       Bezpieczeństwo gospodarcze

 

·       Zgłoszenia udziału w Konferencji  prosimy przesyłać do  30 września  2021 r. na adres mailowy:  bezpieczenstwo.pozamilitarne.ujd@gmail.com


Aktualizacja:  2021-09-17