KONFERENCJE NAUKOWE w WROCŁAWIU w 2022 r.

13 marca 2023 Wrocław

XX Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Ekonomia i nauki społeczne wobec kryzysów XXI wieku”.

Organizator: Instytut Nauk Ekonomicznych UWr  Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta UWr  Naukowe Koło Ekonomistów...
24 marca 2023 Wrocław

IV Konferecja Limfologiczna: Limfologia i Obrzęki Limfatyczne 2023

Organizator: ORGANIZATOR:Sekcja Limfologi POlskiego Towarzytswa FlebologicznegoWSPÓŁORGANIZATOR MERYTORYCZNY:Uniwersytet Medyczny im. Piastów...
24 marca 2023 Wrocław

Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka "Europa w XVI-XVIII wieku"

Organizator: Organizatorem wydarzenia jest Sekcja Historii Nowożytnej SKNH UWr.
14 września 2023 Wrocław

IX międzynarodowa konferencja „Argumentacja, perswazja i manipulacja w tekstach i dyskursach medialnych” z cyklu „Kontrastywna lingwistyka mediów”, Wrocław, 14-16 września 2023

Organizator: Roman Opiłowski (Uniwersytet Wrocławski), Beata Mikołajczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Nadine Rentel...
22 września 2023 Wrocław

Socjologia zdrowia. Promocja zdrowia. Wellbeing

Organizator: Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, WrocławSekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego