KONFERENCJE NAUKOWE w WARSZAWIE w 2024 r.

28 maja 2024 Warszawa

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza Wolontariatu w XXI wieku. Przyszłość pracy w edukacji - innowacja i inkluzja.

Organizator: Sekcja Praktyk Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie we współpracy z Instytutem Pedagogiki...
28 maja 2024 Warszawa

ROLA I MIEJSCE STOWARZYSZENIA KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ W SPOŁECZEŃSTWIE I POŁOWY XXI w.

Organizator: Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych Akademia Nauk Stosowanych, Wyższa Szkoła Gospodarki...
03 czerwca 2024 Warszawa

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – ujęcie interdyscyplinarne

Organizator: Uniwersytet WarszawskiInstytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Zakład Psychologii Dewiacji 
06 czerwca 2024 Warszawa

III Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa "Język-tożsamość-migracje"

Organizator: Instytut Romanistyki UW i Koło Kultury Frankofońskiej UW
12 czerwca 2024 Warszawa

Klauzula sumienia dla wszystkich?

Organizator: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Instytut Filozofii
17 czerwca 2024 Warszawa

Nieznośna lekkość czasu wolnego – czas wolny w kulturze, teorii i praktykach społecznych

Organizator: Katedra Historii Myśli Społecznej i Centrum Badań Figuracyjnych Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
19 czerwca 2024 Warszawa

To nie jest świat dla starych ludzi? Starość jako wartość

Organizator: Redakcja czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy”, Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów (Instytut...
12 września 2024 Warszawa

Emocje ogrodów Łazienek Królewskich – wielość perspektyw

Organizator: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
15 września 2024 Warszawa

1st Modern Finance Conference

Organizator: Department of Finance at Kozminski University, Modern Finance Institute
04 października 2024 Warszawa

VI Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek Muzealnych „Fundraising w bibliotece muzealnej – instrukcja obsługi”

Organizator: Sekcja Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury Stowarzyszenia Bibliotekarzy PolskichPaństwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
19 października 2024 Warszawa

Ogólnostudencka Konferencja Okulograficzna

Organizator: Koło Naukowe NeuroPsyche
< Poprzednie 1 2 Następne >