KONFERENCJE NAUKOWE w WARSZAWIE w 2023 r.

08 lutego 2024 Warszawa

OPEN CALL na konferencję W POSZUKIWANIU BALANSU. Dobre praktyki i zrównoważony rozwój w tańcu i innych sztukach performatywnych

Organizator: Projekt: Centralna Scena Tańca w Warszawie edycja V Organizator: Mazowiecki Instytut Kultury, Fundacja Artystyczna PERFORM...
07 marca 2024 Warszawa

Perspektywy rozwoju prawa spółdzielczego w Europie. Prawne determinanty rozwoju s

Organizator: Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie
11 marca 2024 Warszawa

Konferencja Naukowa "400 lat druku w Warszawie"

Organizator: Inicjatorami konferencji są Katedra Książki i Historii Mediów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne...
15 września 2024 Warszawa

1st Modern Finance Conference

Organizator: Department of Finance at Kozminski University, Modern Finance Institute