KONFERENCJE NAUKOWE w WARSZAWIE w 2022 r.

27 stycznia 2022 Warszawa

„Powstanie Styczniowe. Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej”

Organizator: Muzeum NiepodległościInstytut Badań w Dyscyplinie Historii Akademii Finansów i Biznesu VistulaTowarzystwo Przyjaciół...
17 lutego 2022 Warszawa

Polański -Artysta

Organizator: Redakcja czasopisma naukowego "Załącznik Kulturoznawczy"Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów (Instytyut Nauki o...
21 lutego 2022 Warszawa

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin"

Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieZakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej...
24 lutego 2022 Warszawa

100-lecie polskiej służby cywilnej – ewolucja roli i pozycji służby cywilnej w systemie rządzenia

Organizator: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
25 lutego 2022 Warszawa

III studencko-doktorancka konferencja naukowa: archeologia i filologia klasyczna. Współpraca i wspólne wyzwania w XXI w.

Organizator: Koło Naukowe Młodych Klasyków UWMiędzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego Humanica...
04 marca 2022 Warszawa

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Świętych w sztuce obcowanie"

Organizator: Katedra Kultury Artystycznej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
04 marca 2022 Warszawa

I Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Zaburzenia w naukach humanistycznych"

Organizator: Koło Naukowe Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego KoNIG 
05 marca 2022 Warszawa

PRACA JAKO POLE WALKI. PERSPEKTYWY DLA STRAJKU

Organizator: Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Koło Naukowe Myśli Emancypacyjnej 
25 marca 2022 Warszawa

KONTRAST I ANALOGIA W KULTURZE

Organizator: prof. ucz. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, dr Agnieszka Smaga, Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów...
26 marca 2022 Warszawa

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Nauka w służbie praktyki”

Organizator: Katedra Psychologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
04 kwietnia 2022 Warszawa

10th European Young Engineers Conference

Organizator: Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej "Venturi"Fundacja Młodej NaukiWydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej...
09 kwietnia 2022 Warszawa

Rzeczy mające prawa do istnienia. Wokół "Pamiętnika" Stanisława Brzozowskiego

Organizator: Zakład Historii Filozofii Polskiej, Wydział Filozofii UW Koło Naukowe Myśli Emancypacyjnej 
< Poprzednie 1 2 Następne >