KONFERENCJE NAUKOWE w WARSZAWIE w 2022 r.

28 czerwca 2022 Warszawa

Warsaw International Economic Meeting

Organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Center for Economic Analysis – CENEA
29 czerwca 2022 Warszawa

Pandemic as a Catalyst for Change

Organizator: Wyższe Szkoły Bankowe w Warszawie jest częścią największej grupy prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Od wielu lat kształcimy...
30 czerwca 2022 Warszawa

Wokół faktu i fikcji w dydaktyce (nie tylko) polonistycznej

Organizator: Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
12 września 2022 Warszawa

Wizualizacje w nauce

Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk – lokalny organizator, Projekt Avant – organizator cyklu 
20 września 2022 Warszawa

Bezpieczeństwo żywności i żywienia

Organizator: Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
21 września 2022 Warszawa

Antyk w polskiej sztuce i kulturze artystycznej XIX i XX wieku. Od Franciszka Smuglewicza do Igora Mitoraja

Organizator: POLSKI INSTYTUT STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA, KATEDRA HISTORII SZTUKI NOWOCZESNEJ I POZAEUROPEJSKIEJ UMK, STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW...
23 września 2022 Warszawa

Artystyczne refleksy Zagłady. Między poetyką wyciszenia a poetyką kiczu

Organizator: Organizacja konferencji: Redakcja czasopisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy”, Katedra Poetyki Intersemiotycznej i...
20 października 2022 Warszawa

I Interdyscyplinarny Kongres Badań nad Cmentarzami

Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Historii Sztuki
20 października 2022 Warszawa

III Muzealne Spotkania z Kresami – Dziedzictwo i Pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej

Organizator: Muzeum Niepodległości w Warszawie,
27 października 2022 Warszawa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Cielesność w romantyzmie polskim i europejskim"

Organizator: Wydział "Artes Liberales", Uniwersytet WarszawskiKomitet organizacyjny: mgr Katarzyna Czech, mgr Kamila Supeł, mgr Olga Wiktoria...
08 listopada 2022 Warszawa

„WYZWANIA WZROSTU POLSKIEJ GOSPODARKI”

Organizator: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
16 listopada 2022 Warszawa

10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej

Organizator: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski
< Poprzednie 1 2 Następne >