KONFERENCJE NAUKOWE w ŁODZI w 2023 r.

20 lutego 2024 Łódź

XIII ŁÓDZKA KONFERENCJA BIOGRAFICZNA

Organizator: Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego
05 marca 2024 Łódź

Ogólnopolska konferencja naukowa „Język a wartości. Komunikacja językowa w ujęciu aksjolingwistycznym"

Organizator: Zakład Współczesnego Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego
05 kwietnia 2024 Łódź

Deutsches transnationales Kino

Organizator: Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Łódzki