KONFERENCJE NAUKOWE w ŁODZI w 2021 r.

27 września 2021 Łódź

Kontrasty w humanistyce: literatura, sztuka, kultura

Organizator: Koło Naukowe Romanistów Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Romanistyki
08 października 2021 Łódź

Ogólnopolska konferencja naukowa "Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce"

Organizator: Koło Naukowe Glottodydaktyków działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
22 października 2021 Łódź

Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uczelni Medycznych DocUMed

Organizator: Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
25 listopada 2021 Łódź

Dzieło in statu nascendi. Proces twórczy w literaturze

Organizator: Komisja Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych nad Literaturą przy Łódzkim Oddziale PAN