KONFERENCJE NAUKOWE w ŁODZI w 2022 r.

27 lutego 2023 Łódź

e-Close Project Closing Conference

Organizator: Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ
11 marca 2023 Łódź

XXIX Łódzka Konferencja Kardiologiczna

Organizator: Katedra i I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
31 marca 2023 Łódź

SZKOŁA JUTRA W POSZUKIWANIU NOWYCH ROZWIĄZAŃ… WYZWANIA I PERSPEKTYWY

Organizator: Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego
21 kwietnia 2023 Łódź

OSKA Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna

Organizator: Koło Antropologiczne UŁ "Antropołowcy"Uniwersytet Łódzki Polskie towarzystwo Antropologiczne
17 maja 2023 Łódź

ANIMOWANE, nieANONIMOWE Konferencja o! Polskiej Animacji vol. 2 pod hasłem JAK DZIAŁA ANIMACJA?

Organizator: Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Grupą Badawczą Polska Animacja....