KONFERENCJE NAUKOWE w GDAŃSKU w 2021 r.

27 września 2021 Gdańsk

I slawistyczna konferencja naukowa „Motywy”: „Superbohater w języku, kulturze i literaturze”

Organizator: Doktoranckie Koło Naukowe "Slawista" (Uniwersytet Gdański), Stowarzyszenie "Kreatywna Słowiańszczyzna"
14 października 2021 Gdańsk

Infoshare 2021

Organizator: Infoshare
21 października 2021 Gdańsk

MEMORY, GUILT AND SHAME - 3rd International Interdisciplinary Conference (online)

Organizator: InMind Support
21 października 2021 Gdańsk

(Online) MEMORY, GUILT AND SHAME - 3rd International Interdisciplinary Conference

Organizator: InMind Support
14 grudnia 2021 Gdańsk

Stan wojenny i stany nadzwyczajne. Perspektywa krajowa i międzynarodowa

Organizator: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu