KONFERENCJE NAUKOWE w GDAŃSKU w 2024 r.

25 kwietnia 2024 Gdańsk

MEMORY, AFFECTS AMD EMOTIONS - 6th International Interdisciplinary Conference

Organizator: InMind Support, NTNU, Norwegian University of Science and Technology
22 maja 2024 Gdańsk

Infoshare Startup Contest

Organizator: Infoshare, Miasto Gdańsk
22 maja 2024 Gdańsk

Infoshare Conference 2024

Organizator: Infoshare
24 maja 2024 Gdańsk

XVI Konferencję Naukową Międzynarodowego Prawa Humanitarnego "75. Rocznica Konwencji Genewskich”

Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiegowe Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej
02 czerwca 2024 Gdańsk

Czerwiec'89. Transformacja systemowa w Polsce

Organizator: Europejskie Centrum Solidarności w GdańskuUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
02 czerwca 2024 Gdańsk

Czerwiec '89. Transformacja systemowa w Polsce

Organizator: Koło Naukowe Służb Mundurowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika działające przy Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk...
04 czerwca 2024 Gdańsk

Polszczyzna edukacyjna – kontekst szkolny i akademicki w ujęciu glottodydaktycznym

Organizator: Instytut Logopedii (UG) i Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (UG)
13 czerwca 2024 Gdańsk

"MIGRATION, ADAPTATION AND MEMORY" 7th International Interdisciplinary Conference

Organizator: InMind Support, Norwegian University of Science and Technology
16 czerwca 2024 Gdańsk

Viva Dydaktyka

Organizator: Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego