KONFERENCJE NAUKOWE w GDAŃSKU w 2023 r.

06 lipca 2023 Gdańsk

III Kongres Młodej Nauki

Organizator: Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG
21 września 2023 Gdańsk

Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości (PTPRiD)

Organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości
28 września 2023 Gdańsk

Sustainable and Socially Responsible Development in the Network of Socioeconomic Relations

Organizator: Scientific Committee WSB Merito Univeristy Gdansk