KONFERENCJE NAUKOWE w GDAŃSKU w 2022 r.

06 października 2022 Gdańsk

Konferencja naukowa: Miasto-twierdza-garnizon Historie współistnienia i wyzwania teraźniejszości.

Organizator: Hevelianum i Muzeum Gdańska
06 października 2022 Gdańsk

Infoshare 2022

Organizator: Infoshare
13 października 2022 Gdańsk

Natura i rodzaje cnót

Organizator: Instytut Filozofii UG
27 października 2022 Gdańsk

Osoby uchodźcze jako Inne. Strategie Horyzontalne - (De)kolonizacja

Organizator: Akademia Sztuk Pięknych w GdańskuInstytut Przeciwdziałania Wykluczeniom
27 października 2022 Gdańsk

"Memory, Guilt and Shame" 4th International Interdisciplinary Conference

Organizator: InMind Support, Norwegian University of Science and Technology
02 grudnia 2022 Gdańsk

Słowotwórstwo w różnych dyskursach - X konferencja językoznawcza z cyklu "W świecie słów i znaczeń"

Organizator: Zakład Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników...
08 grudnia 2022 Gdańsk

"Memory, Melancholy and Nostalgia" 7th International Interdisciplinary Conference

Organizator: InMind Support, NTNU, Norwegian University of Science and Technology