KONFERENCJE NAUKOWE w KATOWICACH w 2022 r.

02 czerwca 2022 Katowice

Platonizm w metafizyce/ontologii. Źródła, dzieje, aktualność, krytyka

Organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
02 czerwca 2022 Katowice

Media społecznościowe w życiu studenta

Organizator: Grupa Projektowa Koła Naukowego Infologów pod opieką dr hab. Agnieszki Gołdy, prof. UŚ
26 czerwca 2022 Katowice

Światowe Forum Miejskie

Organizator: UN-HabitatMinisterstwo Funduszy i Rozwoju RegionalnegoKatowice