KONFERENCJE NAUKOWE w KATOWICACH w 2022 r.

17 lutego 2023 Katowice

Sympozjum “YOUNG WOMEN – w dorosłość”

Organizator: Grupa Medica SC
24 lutego 2023 Katowice

Immunoterapia Alergenowa 2023

Organizator: Organizator Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu MedycznegoNadzór...
02 marca 2023 Katowice

XV Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”

Organizator: dr hab. n. med. Dariusz DobrowolskiPrzewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnegodr hab. n. med. Anna...
16 marca 2023 Katowice

Dietetyka w ginekologii i położnictwie

Organizator: POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI
01 czerwca 2023 Katowice

Książka, biblioteka, bibliotekarz w tekstach kultury

Organizator: Grupa Projektowa Koła Naukowego InfologówUniwersytet Śląski w Katowicach
02 czerwca 2023 Katowice

Żyjąc pośród dźwięków: od ujęć poznawczych do kulturowych i z powrotem

Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Filozofii (lokalny organizator); Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,...
22 września 2023 Katowice

V International H/Story Conference. Sense and Sexuality: Erotic Discourses in/of History

Organizator: University of Silesia in KatowiceFaculty of HumanitiesInstitute of Literary StudiesH/Story Research GroupCentre for Old Norse and Old...