KONFERENCJE NAUKOWE w KATOWICACH w 2021 r.

13 grudnia 2021 Katowice

"Tymczasowe aresztowanie - środek zapobiegawczy czy środek represji"

Organizator: Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości Uniwersytetu Śląskiego w KatowicachStowarzyszenie Sędziów Polskich...