KONFERENCJE NAUKOWE w TORUNIU w 2023 r.

13 czerwca 2023 Toruń

XVI Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. Złożony świat młodych dorosłych – w poszukiwaniu siebie

Organizator: Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów, Instytut Nauk PedagogicznychWydział Filozofii i Nauk...
22 czerwca 2023 Toruń,

Discourses of Exclusion:   Theories and Practices 

Organizator: Nicolaus Copernicus University; Lab for Exclusion and Alienation Research (LEAR), Faculty of Philosophy and Social Sciences; Institute...
01 września 2023 Toruń

„OBLICZA WSCHODU” Kościoły Wschodnie w Europie Środkowo-Wschodniej w epoce nowożytnej - historia i perspektywy badawcze

Organizator: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej...
13 września 2023 Toruń

Iluzje w teatrze /poza teatrem. Performans intermedialny od renesansu do dziś

Organizator: Gospodarzem konferencji będzie Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,Toruń.
10 października 2023 Toruń

Sztuka amerykańska XX i XXI wieku oraz polsko-amerykańskie relacje artystyczne

Organizator: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej na Wydziale Sztuk Pięknych...