KONFERENCJE NAUKOWE w TORUNIU w 2024 r.

28 maja 2024 Toruń

XVII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. Nowe technologie – edukacja – kariera – emocje w obliczu zachodzących zmian

Organizator: Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów, Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych,...
13 czerwca 2024 Toruń

Życie codzienne ziemianek w XIX i XX wieku

Organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
25 czerwca 2024 Toruń

Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktorancka „Literatura dawna dziś – konteksty, nawiązania, interpretacje”

Organizator: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych, Wydział Humanistyczny UMK