KONFERENCJE INŻYNIERYJNE I TECHNICZNE w 2024 r.

26 kwietnia 2024 Zoom

Academic Writing Made Easy - kurs z naukowego pisania w języku angielskim

Organizator: Center for American Studies
27 kwietnia 2024 Online (Microsoft Teams)

Ogólnopolska Konferencja Budownictwa i Architektury

Organizator: Center for Science & Technology i Center for American & European Studies
06 maja 2024 Łódź

IV OKN Prawa Nowych Technologii ‚‚Prawo w erze technologii - sfera publiczna i prywatna"

Organizator: Europejskie Stowarzyszenie Studnetów Prawa ELSA Łódź
09 maja 2024 Szczecin

V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukową "Pogranicza POGRANICZA. Wobec zdrowia, prawa i mediów"

Organizator: Koło Naukowe Psychologii Społecznej ,,Logos"Instytut Psychologii USWydział Nauk Społecznych USUniwersytet Szczeciński
13 maja 2024 Online (Wrocław)

GOURMET: dietoterapia, chemia żywności, sztuka kulinarna

Organizator: Wydawnictwo Pharmacopola
14 maja 2024 Lublin

Konferencja naukowa „mAIówka – sztuczna inteligencja oraz jej implikacje prawne, filozoficzne, społeczne i poznawcze”

Organizator: KN Kognitywistyki UMCS i SKN Psychologii „Adesse” UMCS
16 maja 2024 Katowice

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa ,,Przemysł na ziemiach polskich - historia i dziedzictwo"

Organizator: Jako Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska - największa w Polsce pozarządowa organizacja chroniąca dziedzictwo...
17 maja 2024 Online

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prywatność, cyberbezpieczeństwo, e-commerce. Prawo, polityka i compliance" .

Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
17 maja 2024 Kraków

WIRTUALIUM 3.0 - interdyscyplinarne perspektywy rzeczywistości wirtualnej

Organizator: Projekt realizowany jest przez Laboratorium EduVRLab - Wydział Humanistyczny AGH we współpracy z Academia Electronica. Za...
17 maja 2024 Radom / Online

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „NOWE TENDENCJE W PSYCHOLOGII I PEDAGOGICE”

Organizator: Wydział Nauk Społecznych Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu
< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 Następne >