KONFERENCJE NAUKOWE w KRAKOWIE w 2022 r.

01 czerwca 2022 Kraków

ZDROWIE - TERAPIA - AKTYWIZACJA Seniorów

Organizator: Fundacja "Maximum", Centrum Kultury - Nauki - Edukacji w KrakowieMałopolska Akademia SenioraŚrodowiskowy Dom SamopomocyUniwersytet...
01 czerwca 2022 Kraków

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szkoła 2022”

Organizator: Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJKatedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej UJ
02 czerwca 2022 Kraków

„Rodzina, wspólnota, naród – konflikty na przestrzeni dziejów”

Organizator: Koło Naukowe Doktorantów Historii „Onyks”, działające na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
09 czerwca 2022 Kraków

Konferencja międzynarodowa "JEDNOŚĆ W WIELOŚCI – ARCHIWISTYKA JAKO DZIEDZINA INTERDYSCYPLINARNA"

Organizator: Katedra Archiwistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych    Sekcja...
09 czerwca 2022 Kraków

Architektura informacji z perspektywy UX

Organizator: Instutut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w KrakowieWyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera w Krakowie
09 czerwca 2022 Kraków

XIII Festiwal Dyplomatyczny “Wiatr Zmian - Unia Europejska w dobie globalnej niepewności” PL/ENG

Organizator: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ)
30 czerwca 2022 Kraków

International Conference - Water and Sewage in the Circular Economy Model

Organizator: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, PolandKatholieke Universiteit Leuven,...
03 lipca 2022 Kraków

X Krajowa Konferencja Nanotechnologii „KK-Nano 2022”

Organizator: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
11 września 2022 Kraków

IEEE 12th International Conference "Nanomaterials: Applications & Properties"

Organizator: Politechnika Śląska, PolskaInstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), USASumy State University, Sumy, Ukraina
28 września 2022 Kraków

Międzynarodowa Konferencja Naukowa CIAŁO

Organizator: Koło Naukowe Dziedzictwa Antyku Uniwersytetu Jagiellońskiego
20 października 2022 Kraków

Ogólnopolska konferencja naukowa "Metal Studies VI. Głosy - instrumentarium - produkcja"

Organizator: Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w...
20 października 2022 Kraków

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania nauk ekonomicznych: Przedsiębiorczość i innowacje jako źródła nowych trajektorii rozwoju”

Organizator: Katedra Przedsiębiorczości i InnowacjiUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
< Poprzednie 1 2 Następne >