KONFERENCJE NAUKOWE w KRAKOWIE w 2021 r.

18 grudnia 2021 Kraków

Rzeczywistość (nie)zmienna. O życiu, nauce, sztuce, kulturze i społeczeństwie w perspektywie (braku) zachodzących zmian

Organizator: Koło Naukowe Studentów Socjologii AGHFundacja "dzień dobry! kolektyw kultury"
20 stycznia 2022 Kraków

Europa po Jesieni Narodów. Następstwa przemian 1989 roku w Europie

Organizator: Instytut Nauk o Polityce i AdministracjiInstytut Historii i ArchiwistykiUniwersytetu Pedagogicznego  im. Komisji Edukacji Narodowej w...
22 stycznia 2022 Kraków

Ludzie nauki prezentacja tematyki badawczej lub przeglądowej cz. 21 i cz. 22

Organizator: Intellect Leokadia Hanas  tel: 692345203email: biuro@4intellect.com
18 marca 2022 Kraków

„Społeczne funkcje obszarów chronionych” zorganizowanej w 150. rocznicę utworzenia pierwszego na świecie parku narodowego i 90. rocznicę powstania Pienińskiego Parku Narodowego.

Organizator: Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w KrakowieKolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu...
24 marca 2022 Kraków

Ogólnopolska konferencja naukowa "Języki antropocenu"

Organizator: Katedra Teorii i Antropologii Literatury (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)"Annales...
28 kwietnia 2022 Kraków

Edukacja medialna 3.0. Aspekty technokulturowe, pedagogiczne i psychologiczne. Strategie – praktyki – instytucje

Organizator: Ośrodek Badań nad Mediami Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.