KONFERENCJE NAUKOWE w KRAKOWIE w 2021 r.

08 października 2021 Kraków

IX sesja naukowa: Życie prywatne Polaków w XIX wieku. "Perspektywa stołu"

Organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego   Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego   Muzeum Dom Jana Matejki ...
18 października 2021 Kraków

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tradycje i obyczaje w kulturach i religiach. Umysł i Wiara".

Organizator: Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
22 października 2021 Kraków

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii"

Organizator: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
28 października 2021 Kraków

Metal Studies V. Metody – teorie – rewizje badań kultury metalowej

Organizator: Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w...
29 października 2021 Kraków

I KONFERENCJA ADEPTÓW ANATOMII “Anatomy requires constant attention”

Organizator: Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
08 listopada 2021 Kraków

’History as an Instrument of Contemporary International Conflicts’

Organizator: Pedagogical University of Cracow   Partner institutions: Research Centre Global Dynamics (ReCentGlobe), University of Leipzig...
08 listopada 2021 Kraków

Niematerialne dziedzictwo kulturowe w teorii i praktyce

Organizator: Muzeum Krakowa oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego
18 listopada 2021 Kraków

Siódma Konferencja Jaspersowska "Karl Jaspers: Filozofia wolności"

Organizator: Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa afiliowane przy Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,prof. dr...
18 listopada 2021 Kraków

Międzynarodowa konferencja naukowa „Artificem commendat opus. Zbiory graficzne w zasobach bibliotek, archiwów, muzeów i kolekcji prywatnych”

Organizator: Biblioteka Naukowa PAU i PAN w KrakowieMiędzynarodowe Centrum Kultury
06 grudnia 2021 Kraków

"Dziedzictwo historyczne w przestrzeni miasta historycznego. Azja w Europie - Europa w Azji"

Organizator: Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie
08 grudnia 2021 Kraków

TURYSTYKA WOBEC NOWYCH WYZWAŃ. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA W AKADEMICKIEJ I SZKOLNEJ EDUKACJ I TURYSTYCZNEJ

Organizator: KATEDRA HISTORII NOWOŻYTNEJTURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWEUniwersytet Pedagogicznyim. Komisji Edukacji Narodowej w...
20 stycznia 2022 Kraków

Europa po Jesieni Narodów. Następstwa przemian 1989 roku w Europie

Organizator: Instytut Nauk o Polityce i AdministracjiInstytut Historii i ArchiwistykiUniwersytetu Pedagogicznego  im. Komisji Edukacji Narodowej w...