NAJBLIŻSZE KONFERENCJE

25 czerwca 2024 Toruń

Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktorancka „Literatura dawna dziś – konteksty, nawiązania, interpretacje”

Organizator: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych, Wydział Humanistyczny UMK
26 czerwca 2024 Kraków

Filozofia XVII - jej źródła i kontynuacje: idea wolności

Organizator: Zakład Historii Filozofii, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
27 czerwca 2024 Poznań

Spaces for Change in Law, Language, Literature, History and Cultural Imagination of Asia, Africa and Europe

Organizator: Adam Mickiewicz University;Yonsei University, Seoul, Korea;Inha University, Inchon, Korea;Korea National Open University, Seoul,...
27 czerwca 2024 Lublin

"Praktyki lekturowe w dobie nowych mediów i technologii" 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu KSI@ŻKA W MEDIACH – MEDIA W KSI@ŻCE

Organizator: Katedra Informatologii Bibliologii i Edukacji Medialnej UMCS w LublinieDepartment of Social Communication and Information Activities...
27 czerwca 2024 Gdańsk

"Food and Memory" International Interdisciplinary Conference

Organizator: InMind Support (online)NTNU, Norwegian University of Science and Technology 

UPŁYWAJĄCE TERMINY REJESTRACJI

06 września 2024 Gliwice

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kosmotrend - Naturalne surowce kosmetyczne"

Rejestracja do:
Organizator: Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach
05 lipca 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja "Kobiety w nauce, sztuce, biznesie i życiu publicznym"

Rejestracja do:
Organizator: Center for American & European Studies i Center for Science & Technology
07 października 2024 Kraków

21. Konferencja Naukowa pt. Rozwój przedsiębiorczości lokalnej, połączona z 17. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości i Przedmiotów Ekonomicznych

Rejestracja do:
Organizator: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji Komisja Geografii Przemysłu Polskiego...