NAJBLIŻSZE KONFERENCJE

19 maja 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Futurystyczne, fantastyczne, alternatywne. Koncepty, imaginacje, technologie, światy”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
20 maja 2024 Warszawa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polska i Europa wobec zmian demograficznych

Organizator: Organizatorem konferencji jest Fundacja Popieram Rodzinę we współpracy z Wydziałami Studiów nad Rodziną oraz Nauk Pedagogicznych...
20 maja 2024 Online

Wizje i realia społeczno-technologicznego postępu Polski z zakresu Sztucznej Inteligencji

Organizator: Fundacja Polskie Centrum Sztucznej Inteligencji
20 maja 2024 Kraków

Homo politicus et res publica

Organizator: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie; Redakcja czasopisma naukowego „Horyzonty Polityki”; Ignacjańskie Forum Społeczne
20 maja 2024 Online

IV Studencka Konferencja Naukowa Architektury Informacji: Prawda w erze cyfrowej

Organizator: Koło Naukowe Architektów Informacji UMCS

UPŁYWAJĄCE TERMINY REJESTRACJI

03 czerwca 2024 Lublin

Ogólnopolskie Studenckie Forum Interdyscyplinarne AKTYWNOŚĆ, AKTYWZIM, AKTYWIZACJA

Rejestracja do:
Organizator: Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Pedagogów UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
24 maja 2024 Online

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ – DIALOG A EDUKACJA

Rejestracja do:
Organizator: Dialogiczne Towarzystwo Naukowe - Społeczeństwo i Polityka
06 czerwca 2024 Online

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „MARKETING I FILM. Formy wideo w komunikacji marketingowej, film jako przedmiot i narzędzie marketingu”

Rejestracja do:
Organizator: Organizator: Zakład Nowych Mediów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku; partner: Zakład Nauk o Komunikacji...