NAJBLIŻSZE KONFERENCJE

30 maja 2022 Bydgoszcz

Mieszkanie i prawo

Organizator: Instytut Prawa i EkonomiiUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
31 maja 2022 Gdańsk

Serialowa Azja - Call for papers, Czasopismo naukowe Panoptikum

Organizator: Uniwersytet Gdański
31 maja 2022 Rzeszów

Odkrywanie i wzmacnianie potencjału Rodziny

Organizator: Akademickie Koło Naukowe Familiologów oraz Stowarzyszenie Mediacyjno-Edukacyjno-Familiologiczne  PROSPECTUS 
31 maja 2022 Online

Odkrywanie i wzmacnianie potencjału Rodziny

Organizator: Akademickie Koło Naukowe Familioligów Stowarzyszenie Mediacyjno-Edukacyjno-Familiologiczne PROSPECTUS 
01 czerwca 2022 Kraków

ZDROWIE - TERAPIA - AKTYWIZACJA Seniorów

Organizator: Fundacja "Maximum", Centrum Kultury - Nauki - Edukacji w KrakowieMałopolska Akademia SenioraŚrodowiskowy Dom SamopomocyUniwersytet...

UPŁYWAJĄCE TERMINY REJESTRACJI

29 czerwca 2022 Wrocław

XXII Conference of PhD Students and Young Scientists

Rejestracja do:
Organizator: Doktoranci oraz pracowników Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.
23 czerwca 2022 Online

Ethics By Design: Responsible Development Of Technology (online)

Rejestracja do:
Organizator: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ; Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
12 września 2022 Łódź

Static and Dynamic Qualities of the City

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Filozofii, Uniwersytet ŁódzkiUniversitat de Barcelona [Polis Research Centre]Fundacja Urban Forms