NAJBLIŻSZE KONFERENCJE

25 września 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online „Rzeczywistość nieobecności – wokół znikania, zaginięć, zanikania”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ;Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu...
26 września 2022 Łódź

Postęp czy regres? Jaki będzie świat po nowej zimnej wojnie?

Organizator: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
26 września 2022 Słupsk

IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu (Re)konstrukcje codzienności wychowania na temat Ciało i cielesność – obecność i nieobecność w codzienności wychowania część II – czas pandemii, wojn

Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ Katedra Filologii Polskiej w Instytucie Filologicznym...
26 września 2022 Bielsko-Biała

Quo vadis, democratia? Aktualne wyzwania dla państwa prawa.

Organizator: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; Okręgowa Rada Adowkacja w Bielksu-Białej
27 września 2022 Online

7. Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Organizator: 1. Uniwersytet Śląski w Katowicach.2. Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE.

UPŁYWAJĄCE TERMINY REJESTRACJI

08 listopada 2022 Warszawa

„WYZWANIA WZROSTU POLSKIEJ GOSPODARKI”

Rejestracja do:
Organizator: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
18 listopada 2022 Warszawa

Grodziska Warmii i Mazur: Odkrywane na nowo

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
08 października 2022 Poznań,

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Miłość, intymność, seksualność"

Rejestracja do:
Organizator: Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji...