NAJBLIŻSZE KONFERENCJE

19 lipca 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Państwo, prawo, kultura i społeczeństwo w myśli chrześcijańskiej”

Organizator: Center for American Studies i Center for European Studies
19 lipca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa "Klęski, porażki, upadki"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
19 lipca 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lud – praca – kultura"

Organizator: Wydział Filologiczny UMCS, Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego UMCS, Studenckie Koło Naukowe...
20 lipca 2024 Online

Międzynarodowa Konferencja Stomatologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Organizator: Center for Medical Studies, Center for American & European Studies
20 lipca 2024 Online

Międzynarodowa Konferencja Stomatologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Organizator: Center for Medical Studies, Center for American & European Studies

UPŁYWAJĄCE TERMINY REJESTRACJI

27 lipca 2024 Poznań

Ogólnopolska Konferencja Gastroenterologii i Hepatologii

Rejestracja do:
Organizator: Center for Medical Studies, Center for American & European Studies
02 sierpnia 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja "Filozofów, Historyków i Politologów"

Rejestracja do:
Organizator: Center for American Studies i Center for European Studies
17 października 2024 Warszawa

Polskie prawo migracyjne w obliczu wyzwań związanych z zarządzaniem migracjami, dostępem do ochrony międzynarodowej i granicami

Rejestracja do:
Organizator: Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym INP PAN