NAJBLIŻSZE KONFERENCJE

03 grudnia 2022 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo prywatne na świecie. Problemy – interpretacje – wyzwania"

Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w...
03 grudnia 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Kobiety - dyskursy, konteksty kulturowo-historyczne, obyczajowość”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ;Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu...
04 grudnia 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Przemoc, agresja - kultura, społeczeństwo, historia”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
05 grudnia 2022 Warszawa.

II Sympozjum Resocjalizacja w praktyce- autorskie projekty oddziaływań

Organizator: dr hab. Anna Fidelus prof. ucz.mgr Michał Stańczukdr hab.  Irena Pospiszyl prof. ucz.ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. ucz.dr...
05 grudnia 2022 Kraków

38. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Zachowania przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego” / "Industry and Service Behaviour in the Economic Crisis"

Organizator: Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej...

UPŁYWAJĄCE TERMINY REJESTRACJI

10 grudnia 2022 Łódź

VII Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców "Psych-On"

Rejestracja do:
Organizator: SKN Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UŁ
07 grudnia 2022 Zamość

Czas wspomnień w biografii. Refleksje o przemijaniu, śmierci, miłości i sensie życia - IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu „BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”

Rejestracja do:
Organizator: ZAKŁAD PEDAGOGIKI Instytutu Humanistyczno-Medycznego Akademii Zamojskiej 
07 grudnia 2022 Szczecin/ Online

Ścieżki homo religiosus w odczarowanym świecie. Próba rozpoznania - Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe/ STACJONARNIE/ ONLINE

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu SzczecińskiegoSzkoła Doktorska Uniwersytetu SzczecińskiegoInterdyscyplinarne Koło Szkoły...