NAJBLIŻSZE KONFERENCJE

25 października 2021 Warszawa

20-ta Jubileuszowa Konferencja INE PAN (Ekonomia-Finanse-Zarządzanie)

Organizator: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii NaukFundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę "Cognitione"
25 października 2021 Warszawa

Konferencja Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu

Organizator: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Fundacja Cognitione
25 października 2021 Podkowa Leśna

„SWÓJ” czy „OBCY”? (ŻYDZI – CHRZEŚCIJANIE – MUZUŁMANIE)

Organizator: Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna (Zakład Badań Tekstów Kulturowych)
26 października 2021 Lublin

"Wielokulturowość i jej znaczenie w perspektywie muzealniczej" z cyklu: „Dziedzictwo kulturowe wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej"

Organizator: Muzeum Ziem Wchodnich Dawnej Rzeczypospolitej, oddział Muzeum Narodowego w Lublinie, Instytut Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie
26 października 2021 Online

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX I XXI W. Aspekty pozamilitarne

Organizator: Katedra Nauk o Bezpieczeństwie  Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza...

UPŁYWAJĄCE TERMINY REJESTRACJI

06 listopada 2021 Online

Ogólnopolski Kongres Prawno-Psychologiczny

Rejestracja do:
Organizator: Center for American Studies, Center for European studies, Koło naukowe prawa amerykańskiego " the american law society" afiliowane...
26 listopada 2021 Warszawa

Etnograficzne dziedzictwo kulturowe: identyfikacja, szanse i zagrożenia we współczesnym świecie

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
02 grudnia 2021 On-Line

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA Zarządzanie organizacjami w warunkach cyfryzacji gospodarki i współdzielenia zasobów

Rejestracja do:
Organizator: Zakład Systemów Zarządzania Instytutu Organizacji i Zarządzania Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania  Wojskowej...