Kobiety z Witkacym w tle


-

Toruń

Instytut Witkacego i Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Kobiety z Witkacym w tle", która odbędzie się 20–21 stycznia 2022 roku z okazji rocznicy urodzin Marii z Pietrzkiewiczów Witkiewiczowej (1853–1931)
 
Zachęcamy do udziału w konferencji osoby chcące się podzielić wynikami swych badań biograficznych, literaturoznawczych, teatrologicznych, zajmujących się dorobkiem kobiet w obszarach historii sztuki, historii literatury, performatyki oraz edytorstwa, a także prześwietlające twórczość i biografię Stanisława Ignacego Witkiewicza z perspektywy feministycznej.
Chcemy, by punktem wyjścia do namysłu nad rolą kobiet w kreacji wizerunku Witkacego, stały się 20-minutowe referaty lub 10-minutowe komunikaty przybliżające nam sylwetki lub poddające krytycznej analizie dorobek:
– żony i członkiń jego rodziny,
– współautorek dzieł Witkacego,
– przyjaciółek, interlokutorek i korespondentek istotnych,
– nauczycielek Stasia,
– portretowanych modelek i muz,
– artystek, literatek, uczonych, działaczek społecznych i politycznych z kręgu Witkacego,
– reżyserek, scenografek i aktorek Witkacowskich spektakli,
– recenzentek i krytyczek dzieł Witkacego,
– nieżyjących, zasłużonych w badaniach i popularyzacji twórczości Witkacego edytorek, tłumaczek, kuratorek wystaw i witkacolożek,
– bohaterek literackich, także tych obdarzonych płynnością płci.
Wśród kobiet w różnym stopniu powiązanych z twórczością Witkacego są Zofia Żeleńska, Zofia Nałkowska, Halina Kacicka-Gallowa, Julia Duval, Wanda Laskowska, Amelia Ponińska, Eugenia Dunin-Borkowska, Zofia Kernowa, Debora Vogel, Kazimiera Alberti, Maria Jaremianka, Leonia Jabłonkówna, Wanda Dynowska Umadevi, Stefania Zahorska, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Maria Straszewska, Irena Babel, Eugenia Wyszomirska-Kuźnicka, Irena Jakimowiczowa, Irena Sławińska, Anna Micińska, Teresa Skórowa i wiele, wiele innych.
 
Opłata konferencyjna wynosi 150 zł (obejmuje koszt publikacji monografii pokonferencyjnej).
Obrady odbędą się zdalnie (z wykorzystaniem platformy BigBlueButton). Dzięki temu liczymy na udział większej liczby prelegentek i prelegentów oraz liczniejszą widownię z odległych ośrodków akademickich, także zagranicznych.
Inkluzywna formuła telekonferencji pozwala na zmniejszenie kosztów udziału, łatwiejszą rejestrację wystąpień i ich późniejsze udostępnienie na naszym kanale Youtube i w portalach społecznościowych.
Chcemy również w ten sposób wyciągnąć korzyści i naukę z bardzo trudnego doświadczenia pandemii.
Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych do 30 października 2021 roku na adres: mariawozniak9821@gmail.com


Aktualizacja:  2021-07-09