Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce 2: dobre praktyki, nowe inspiracje


-

online
Katowice (Online), online

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konferencji naukowo-edukacyjnej pt. „Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce: dobre praktyki, nowe inspiracje”. Minęło już kilka lat od pierwszej edycji konferencji, w której wzięli udział badacze, dydaktycy i tłumacze reprezentujący liczne ośrodki akademickie w kraju. Druga edycja będzie okazją do podzielenia się dobrymi praktykami, doświadczeniami i wynikami badań z ostatnich lat; stworzy również platformę do wspólnej refleksji  nad tym, co zbadane i wypróbowane, a także nad tym, co może stanowić inspirację do nowych poszukiwań.

Podobnie jak w pierwszej edycji, tematyka konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z różnymi odmianami języków specjalistycznych (między innymi: język biznesu i administracji, język techniczny, medyczny, prawniczy, naukowy). W ramach tematu wiodącego proponujemy następujące zakresy zagadnień:

1.  JĘZYKI SPECJALISTYCZNE W BADANIACH LINGWISTYCZNYCH

2.   DYDAKTYKA  JĘZYKÓW  SPECJALISTYCZNYCH

3.    PRZEKŁAD TEKSTÓW SPECJALISTYCZNYCH