7 Międzynarodowa Konferencja "Cross-Curricularity in Language Education"


-

CKU oraz PSW im. Hipolita Cegielskiego
Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11

Ta 3-dniowa konferencja, prowadzona w FORMIE HYBRYDOWEJ (stacjonarnie oraz zdalnie) jest okazją do spotkania oraz wymiany poglądów i doświadczeń wszystkich naukowców oraz nauczycieli języków, w których sferze zainteresowań znajduje się JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE, w szczególności KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE OPARTE NA INTEGRACJI MIĘDZYPRZEDMIOTOWEJ. Organizatorzy konferencji zapraszają do przedstawienia referatów W ZAKRESIE NASTĘPUJĄCYCH TEMATÓW:

 

  • CLIL
  • ICC
  • CALL/TELL
  • NAUCZANIE LSP
  • SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE (SŁUCHANIE, MÓWIENIE, CZYTANIE, PISANIE) W NOWYCH ODSŁONACH ORAZ ZAAWANSOWANYCH BADANIACH, W SZCZEGÓLNOŚCI W DOBIE PANDEMII COVID-19

 

 

JĘZYKI KONFERENCJI: angielski, niemiecki i polski

Strona internetowa:

http://zsp1krotoszyn.pl/wp-content/uploads/2022/02/About-conference-information-in-Polish.pdf

http://zsp1krotoszyn.pl/conference-menu/