LUDZIE NAUKI PREZENTACJA TEMATYKI BADAWCZEJ LUB PRZEGLĄDOWEJ CZ. 25 i 26 i 27 konferencja interdyscyplinarna (wszystkie dziedziny naukowe) ONLINE


-

Olsztyn

Konferencja   Interdyscyplinarna  wszystkie dziedziny naukowe

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, magistrów, studentów, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej. Preferowana objętość artykułu to około 22.000 znaków, jednak jeśli autor prześle artykuł o mniejszej ilości znaków również zostanie opublikowany.

Olsztyn 03.09.2022         Toruń 29.10.2022               Kraków 10.12.2022

Szczegóły na stronie       http://4intellect.com/

tel: 692 345 203


Źródło:  http://4intellect.com/

Aktualizacja:  2022-07-18 20:24:12