Grodziska Warmii i Mazur: Odkrywane na nowo


-

Aula im. Roberta Schumana
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21

Głównym celem konferencji będzie poruszenie bieżących zagadnień związanych z obiektami obronnymi o własnej formie terenowej na obszarze Warmii i Mazur oraz rejonów pogranicznych. Duża liczba tego typu stanowisk jest znana i funkcjonuje w obiegu naukowym od lat. Często okazuje się jednak, że przeprowadzone badania archeologiczne weryfikują dotychczasową wiedzę i potrafią zmienić sposób postrzegania zabytku, a także jego znaczenie oraz funkcję.


Aktualizacja:  2022-08-24 18:09:47