Języki obce w nowej europejskiej rzeczywistości – od doświadczenia przeszłości po perspektywy na przyszłość


-

Wydział Nauk Humanistycznych Akademii Nauk Stosowanych
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 44, 33-300 Nowy Sącz

Tematyka konferencji Języki obce w nowej europejskiej rzeczywistości – od doświadczenia przeszłości po perspektywy na przyszłość obejmuje zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk filologicznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo, przekładoznawstwo). Niemniej temat wydaje się tak szeroki, że z pewnością zwróci uwagę badaczy z pokrewnych dziedzin. Organizatorzy mają nadzieję gościć naukowców i specjalistów związanych także z naukami pedagogicznymi, historycznymi i filozoficznymi. Przewiduje się także sekcję dla nauczycieli języków obcych, którzy zechcą podzielić się swoją refleksją nad pracą z uczniem oraz sekcję studencką.


Źródło:  https://www.ans-ns.edu.pl/wh

Aktualizacja:  2022-11-29 14:39:49