VIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z serii Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki


-

Atrium Akademii Zamojskiej
Zamość, ul. Sienkiewicza 22A

Zakład Pedagogiki Instytutu Humanistyczno-Medycznego Akademii Zamojski wraz z Fundacją „Biografie Codzienności” oraz przy pomocy Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów organizują VIII Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z serii Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki. Należy zaznaczyć, iż z naszym cyklem konferencyjnym wracamy do Państwa po dłuższej przerwie, a także przenosimy naukowe rozważania w nowe miejsce, czyli w mury Akademii Zamojskiej. Po dwuletniej przerwie chcemy Państwa zaprosić do dyskusji na temat znaczenia punktów zwrotnych w biografii i ich edukacyjnego wymiaru. Wydarzenie naukowe skierowane jest do badaczy biografii – pedagogów, historyków, socjologów, psychologów, filozofów, teologów, politologów, filologów, a także nauczycieli, wychowawców, terapeutów i kierowników duchowych.

Celem konferencji jest ukazanie odmiennych form punktów zwrotnych, które wywarły niekwestionowane znaczenie na biografię człowieka. Pisząc o „punktach zwrotnych”, dostrzegamy wielość znaczeń kryjących się pod tym wyrażeniem. W naukowej dyskusji pragniemy podjąć próbę odpowiedzi na nurtujące pytania w zakresie poruszanego tematu: czym są punkty zwrotne? W jaki sposób punkty zwrotne oddziałują na biografię konkretnego człowieka i osób z nim związanych? Co sprawia, że podobne wydarzenia mają odmienne skutki w biografii różnych osób? Punkty zwrotne mogą wiązać się z wydarzeniami historycznymi, sytuacją polityczną, sytuacją społeczną i zdrowotną osoby, tragedią ludzi i grup społecznych, religią, edukacją. Punktem zwrotnym może być też impuls: przeczytana książka, zobaczony film, wysłuchane kazanie, spotkany drugi człowiek… Zachęcamy także do refleksji nad zagadnieniami związanymi z rodziną, szkołą oraz pracą jako instytucjami odciskającymi wyraźne piętno w życiorysie (turning point). Mamy nadzieję, iż propozycja ujęcia tematu okaże się inspirująca do wielowątkowej wymiany poglądów, a także ukazania niezwykłych biografii.

 

Obszary tematyczne konferencji

·         Rozważania teoretyczne nad definicją „punktu zwrotnego”

·         Wychowawczy wymiar punktów zwrotnych w biografii

·         Niepełnosprawność, wypadek, choroba jako punkt zwrotny

·         Przebaczenie i miłosierdzie drogą do zmiany w biografii

·         Wydarzenie historyczne jako punkt zwrotny w życiu społeczeństwa / jednostki

·         Doświadczenie śmierci drugiego człowieka momentem przełomowym

·         Zmiana środowiska zawodowego – zmiana życia

·         Narzucone decyzje innych przyczyną zmian w biografii

·         Migracja, deportacja, przesiedlenie przyczyną przemian życiowych

·         Punkt zwrotny a wymiar religijny

·         Macierzyństwo i ojcostwo nowym etapem życia

·         Miłość, przyjaźń i poznanie jako konsekwencja punktu zwrotnego w biografii

·         Przypadkowe wydarzenia jako punkty zwrotne będące początkiem przemiany życia         duchowego

·         Odosobnienie, osadzenie jako punkt zwrotny w biografii

 

Zasady uczestnictwa w konferencji

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o wysłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2023 r. poprzez formularz on-line: https://forms.gle/h39Sh8WUwuQYgNTu8 dostępny na stronie internetowej Akademii Zamojskiej.

Wystąpienia przewidujemy w formie 15 minutowych prelekcji. Program konferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej Akademii Zamojskiej oraz przesłany uczestnikom konferencji do 20 kwietnia 2023 r.

Uczestnicy konferencji mają możliwość opublikowania swoich wystąpień w postaci artykułów naukowych po zakwalifikowaniu i uzyskaniu pozytywnej recenzji w czasopiśmie punktowanym (100 pkt.) „Biografistyka Pedagogiczna”. 

Więcej informacji o czasopiśmie: https://czaz.akademiazamojska.edu.pl/index.php/bp  

Wszelkie pytania związane z konferencją prosimy kierować na adres e-mail: fundacjabc@gmail.com 

 

Koszt konferencji

Wpisowe w kwocie 350 zł należy wpłacić w terminie do 11 kwietnia 2023 r. Po 11 kwietnia 2023 r. opłata wzrasta do 400 zł. Opłata pokrywa: uczestnictwo w sesjach, materiały promocyjne, poczęstunek podczas przerw, obiad, uroczystą kolację, zwiedzanie Zamościa.

Wybór miejsca noclegowego oraz zakwaterowanie należy do uczestnika konferencji.

Serdecznie zapraszamy!