Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Systemy informacji przestrzennej w geografii i gospodarce przestrzennej"


-

online
Online, online

Szanowni Państwo,
Center for the Study of Science and Technology wraz z Center for American & European Studies mają przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Systemy informacji przestrzennej w geografii i gospodarce przestrzennej".


KIEDY?

Konferencja odbędzie się w sobotę 21 października 2023 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 22 października 2023.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Systemy informacji przestrzennej w geografii i gospodarce przestrzennej" stanowi miejsce wymiany doświadczeń i wiedzy związanej z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej (GIS) w badaniach geograficznych oraz planowaniu i zarządzaniu przestrzennym.


PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE 

→ Wykorzystanie GIS w zagospodarowaniu przestrzennym, w tym planowaniu urbanistycznym, koncepcyjnym, strategicznym i operacyjnym.

→ Badanie skuteczności systemów informacji przestrzennej w monitorowaniu i zarządzaniu zasobami naturalnymi

→  Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w rozwoju gospodarczym regionów

→  Zastosowanie GIS w ochronie środowiska, w tym w zarządzaniu zasobami wodnymi, monitorowaniu jakości powietrza i gleby, jak również w planowaniu działań związanych z ochroną przyrody i krajobrazu.

→  Nowoczesne technologie GIS, takie jak sieci neuronowe, uczenie maszynowe, drony i inteligentne miasta.

→ Ocena wykorzystania systemów informacji przestrzennej w rolnictwie i bezpieczeństwie żywnościowym

→  Potencjał systemów informacji przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym i reagowaniu kryzysowym

→ Rola systemów informacji przestrzennej w planowaniu transportu i logistyce

→ Rozwój technologii GIS i ich zastosowań w różnych dziedzinach nauki i praktyki.

Wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki. Akceptowane są wystąpienia w formie posteru.

Wystąpienia znajdujące się na styku dwóch nauk zostaną umieszczone w stosownym panelu na podstawie decyzji Komitetu Naukowego Kongresu wynikającej z analizy treści przesłanego abstraktu. 

Wierzymy w wolność akademicką. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


DLA KOGO?

☞ Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.

☞ Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


RADA NAUKOWA CENTER FOR THE STUDY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

• prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński)

• dr Kamil Konowalik (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

• dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska)

• dr inż. Piotr Sokolski (Politechnika Wrocławska)

• dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich)

• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for the Study of Science & Technology i Center for American & European Studies)


UCZESTNICWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

☞ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1️⃣ Zamieść abstrakt i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:https://forms.gle/UoqfFun9mQPh5jYZ9

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj ⏳ do godz. 23.59 dnia 9 października 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony)❗

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 10 października 2023 r.

3️⃣ Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 12 października 2023 r. (godz. 20.00).

☞ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

1️⃣ Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/X3mNUTCzG6vL3jts8

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 11 października 2023 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);

3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 14 października 2023 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”).


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

☞ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

• 125 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu; zawiera podpis elektroniczny Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. naukowych).

• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą,

☞ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.


Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
– opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Systemy informacji”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uniwersytet sugerujemy opłacenie faktury z osobistych środków i uzyskanie następnie od uniwersytetu we własnym zakresie zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uniwersytet faktury.

• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.

• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.

• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).

• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).

• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).

• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.

• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.

• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).


❓PYTANIA

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Kongresu, Panią Patrycją Przedwojską: przedwojska@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy. Do zobaczenia online!

____________________

Center for the Study of Science & Technology - O NAS

Center for the Study of Science & Technology jest organizacją naukowo-badawczą zrzeszoną w ramach rodziny organizacji międzynarodowej, europejsko-amerykańskiej Fundacji Center for American & European Studies (KRS: 0000985006, NIP: 7812019909).

Fundacja realizuje swoją misję w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), akt notarialny o utworzeniu fundacji (sygn. repozytorium 4145/2020), postanowienie sądu o utworzeniu fundacji Nr. PO. VIII NS-REJ.KRS/033304/20/143 i swój statut.

Organem nadzorującym działalność Fundacji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for the Study of Science & Technology prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz wszystkich innych zainteresowanych naukami ścisłymi, przyrodniczymi i inżynieryjno-technicznymi.


Źródło:  https://fb.me/e/2ufZbN42i

Aktualizacja:  2023-04-30