2nd International Conference on Foreign Policy & Security Studies


-

Poznań

Szanowni Państwo,

Center for American Studies i Center for European Studies zapraszają Państwa do udziału w 2nd International Conference on Foreign Policy & Security Studies – unikalnej konferencji z udziałem amerykańskich ekspertów w roli Keynote Speakerów!

➡️KIEDY?

Panele eksperckie odbędą się w piątek 16 sierpnia 2024 r., w godzinach 17.00-21.00. Pozostali prelegenci wygłoszą swoje referaty w sobotę, 17 sierpnia, w godzinach 9.00-16.00.Dokładny czas trwania konferencji zależy od liczby prelegentów. (Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia konferencji na niedzielę 18 sierpnia 2024 r. w przypadku bardzo wysokiej liczby prelegentów).

➡️CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

International Conference on Foreign Policy & Security Studies to unikalna międzynarodowa konferencja w ramach której dyplomaci, naukowcy i profesjonaliści z całego świata przedstawią najbardziej palące wyzwania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa przed którymi stoi współczesny świat Zachodu oraz zarysują ich potencjalne konsekwencje.

Celem konferencji jest dyskusja na szereg tematów związanych z bezpieczeństwem, takich jak cyberbezpieczeństwo, przeciwdziałanie terroryzmowi, rozprzestrzenianie się broni jądrowej i trwający na Ukrainie oraz w Izraelu konflikt militarny. 

Konferencja będzie podzielona na dwa panele:
→panel ekspercki podczas którego Keynote Speakrzey – profesorowie, byli ambasadorzy i profesjonaliści ze świata stosunków międzynarodowych – przedstawią wyniki swoich badań adresując jednocześnie wyzwania w zakresie nauk o bezpieczeństwie jakie niesie ze sobą XXI wiek.
→panel ogólny podczas którego zaprezentowane zostaną efekty pracy studentów, doktorantów i bardziej doświadczonych naukowców z Polski i zagranicy. 

Proponowane obszary tematyczne
→ Rozprzestrzenianie broni jądrowej i ryzyko eskalacji konfliktów
→ Bezpieczeństwo cybernetyczne i przyszłość działań wojennych
→ Drony czy karabiny, czyli o uzbrojeniu armii XXI wieku
→ Rola podmiotów niepaństwowych w kształtowaniu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
→ Równowaga między bezpieczeństwem a wolnościami obywatelskimi strategie antyterrorystyczne
→ Wojna na Ukrainie i jej geopolityczne implikacje
→ Zmiany klimatyczne i ich wpływ na bezpieczeństwo światowe
→ Skrzyżowanie technologii i polityki zagranicznej, w tym rola sztucznej inteligencji i etyka autonomicznych systemów broni
→ Zmieniający się charakter stosunków międzynarodowych i (potencjalny) upadek liberalnego porządku międzynarodowego
→ Nowe oblicze zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, w tym pandemie i wojny biologiczne
→ Globalne zarządzanie i wyzwania związane z multilateralizmem w XXI wiekuPowyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Wystąpienia mogą mieć także charakter interdyscyplinarny, łączący różne dziedziny nauki.Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

➡️PANEL EKSPERCKI

Panel ekspercki odbędzie się w piątek 16 sierpnia w godzinach 17.00 - 21.00.
Lista Keynote Speakerów zostanie ogłoszona wkrótce.

➡️DLA KOGO?

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

➡️KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI 

• prof. Christopher Kelley, LL.M. (University of Arkansas School of Law) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles; Dyrektor ds. Akademickich Center for American Studies) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Julia Szwiec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Mediator przy Sądzie Arbitrażowym przy Komisji Nadzoru Finansowego i Sądzie Okręgowym w Warszawie) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Country Director Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu Naukowego.
• Luke Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

➡️UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE 

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
1. Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/P2A7QPcyt8fEebt27

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 6 sierpnia 2024 (termin ten nie zostanie przedłużony).

➡ Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
➡ Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 7 sierpnia 2024 r.

3. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 9 sierpnia 2024 r.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do rejestracji na konferencję przez uczestnika biernego:

1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/6uipVxm6pzG3qRXg8

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 9 sierpnia 2024. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3.Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2024 (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z pełnym harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).

➡️OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 239 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu i powszechnie uznawany).
• 279 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 129 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
• 159 zł – uczestnictwo bierne + certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

Jak zatytułować przelew?Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – 2nd International Conference on Foreign Policy & Security Studies."

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

➡️PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA 

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

➡️FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 15-20 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne zrobimy co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

➡️PYTANIA?

W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pani Ewy Lebiody na adres: lebioda@cfasofficial.com
Chętnie pomożemy. Do zobaczenia!

___________

CENTER FOR AMERICAN STUDIES - O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.


Źródło:  https://fb.me/e/3DQX2PIxb

Aktualizacja:  2023-12-02