II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt “Postęp i Ewolucja”.


-

Poznań

Szanowni Państwo,
Center for Science & Technology wraz z Center for American & European Studies mają przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt “Postęp i Ewolucja”. 

➡️KIEDY?

Konferencja odbędzie się w sobotę 30 września 2023 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 1 października 2023.

➡️CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym celem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Postęp i ewolucja" jest dyskusja na temat problematykę postępu i ewolucji z perspektywy nauk społecznych i humanistycznych (psychologia, socjologia, filozofia, ekonomia, prawo, antropologia, politologia) oraz nauk przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych. 

PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE
→ Zagadnienia psychologii ewolucyjnej
→ Nauki o bezpieczeństwie a postęp technologiczny (np. wykorzystanie dronów do celów wojskowych)
→ Ewolucja systemów społecznych i politycznych
→ Ewolucja relacji międzyludzkich na przestrzeni dziejów
→ Ewolucja i postęp w literaturze, filmie, muzyce i sztuce
→ Przyszłość transportu
→ Systemy prawne a postęp i progresywizm
→ Postępy w eksploracji kosmosu
→ Ewolucja jako fundament postępu w biologii: Rozważania nad tym, w jaki sposób teoria ewolucji leży u podstaw postępu w badaniach biologicznych.
→ Wpływ ewolucji na zdolność adaptacji organizmów: Analiza mechanizmów ewolucyjnych jako kluczowych czynników wpływających na zdolność organizmów do przetrwania w zmieniającym się środowisku.
→ Historia życia na Ziemi - od mikroorganizmów do człowieka: Śledzenie ewolucji życia od prokariotów do eukariotów, aż do pojawienia się człowieka.
→ Koewolucja roślin i zwierząt: jak rośliny i zwierzęta współewoluowały w czasie i jak ich interakcje wpłynęły na rozwój wybranych gatunków.
→ Postęp w biologii i ewolucja organizmów.
→ Ewolucja a technologia medyczna: Jak rozumienie ewolucji przyczynia się do postępu w dziedzinie medycyny i terapii.
→ Informatyka ewolucyjna: Zastosowanie algorytmów genetycznych i ewolucyjnych w dziedzinie informatyki i sztucznej inteligencji.
→ Ewolucja nauki o ochronie środowiska: Jak rozwijające się teorie i badania związane z ochroną środowiska wpływają na podejście do zarządzania ekosystemami.
→ Ewolucja wirtualnej rzeczywistości: Jak postęp w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości i rozszerzonej rzeczywistości wpływa na nasze postrzeganie świata.
→ Ewolucja nanotechnologii: Jak zmiany w dziedzinie nanotechnologii wpływają na rozwój nowych materiałów i technologii.
→ Developmental Psychology - Piaget vs. Vygotsky

Wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki. Akceptowane są wystąpienia w formie posteru.

Wystąpienia znajdujące się na styku dwóch nauk zostaną umieszczone w stosownym panelu na podstawie decyzji Komitetu Naukowego Kongresu wynikającej z analizy treści przesłanego abstraktu.Wierzymy w wolność akademicką.

Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

➡️DLA KOGO?

☞ Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
☞ Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

➡️RADA NAUKOWA CENTER FOR SCIENCE & TECHNOLOGY

• prof. dr hab. Jacek Jania (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
• prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński)
• prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba (Politechnika Wrocławska)
• dr hab. inż. Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)
• dr n. med. Aleksandra Karykowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
• dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska)
• dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich)
• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for Science & Technology i Center for American & European Studies)

➡️UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE 

☞ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1. Zamieść abstrakt i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/3Je1U5rCV23ZuKG97 

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 18 września 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony) 

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 19 września 2023 r. 

3. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 21 września 2023 r. (godz. 20.00).

☞ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/wsr5ddQSJ3uFfce98 

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 20 września 2023 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 23 września 2023 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”).

➡️OPŁATY ZA UCZESTNICTWO 

☞ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 125 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu; zawiera podpis elektroniczny Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. naukowych).
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą,☞ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
– opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – OKN Postęp i Ewolucja”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

➡️PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA 

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej.

Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

➡️FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uniwersytet sugerujemy opłacenie faktury z osobistych środków i uzyskanie następnie od uniwersytetu we własnym zakresie zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uniwersytet faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

➡️PYTANIA?

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Kongresu, Panią Ewą  Lebiodą: lebioda@cfasofficial.com.

Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia online!

____________________

CENTER FOR SCIENCE & TECHNOLOGY - O NAS 

Center for Science & Technology jest organizacją naukowo-badawczą zrzeszoną w ramach rodziny organizacji międzynarodowej, europejsko-amerykańskiej Fundacji Center for American & European Studies (KRS: 0000985006, NIP: 7812019909).Fundacja realizuje swoją misję w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), akt notarialny o utworzeniu fundacji (sygn. repozytorium 4145/2020), postanowienie sądu o utworzeniu fundacji Nr. PO. VIII NS-REJ.KRS/033304/20/143 i swój statut.

Organem nadzorującym działalność Fundacji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for Science & Technology prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz wszystkich innych zainteresowanych naukami ścisłymi, przyrodniczymi i inżynieryjno-technicznymi.


Źródło:  https://fb.me/e/OQmQQEhn

Aktualizacja:  2023-12-02