II Kongres PTPiTI pt. "Media jako przestrzeń działań profilaktycznych i terapeutycznych"


-

Aula A1, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Kraków, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Przedmiotem szczególnego zainteresowania chcemy uczynić media jako przestrzeń działań profilaktycznych i terapeutycznych. W odczuciu organizatorów, refleksja nad rolą i miejscem mediów w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych jest okazją do tego, by podjąć próbę naukowego oglądu i sformułowania wniosków praktycznych. Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, ale także pracowników służb społecznych, dziennikarzy, pracowników mediów, przedstawicieli władz oświatowych, organów administracji publicznej. Wynikiem spotkania będzie publikacja naukowa.

Cele Kongresu:

- doskonalenie kwalifikacji w zakresie kompetencji medialnych oraz przekazanie wiedzy o możliwościach i zagrożeniach mediów interaktywnych i świata wirtualnego w kontekście profilaktyki i terapii,

- analiza zagrożeń cyberprzestrzeni w kontekście nowych mediów,

- dyskusja nad bezpieczeństwem w przestrzeni wirtualnej,

- wypracowanie obszarów wymagających pogłębienia naukowo-badawczego oraz zadań stojących przed mediami w zakresie działań profilaktycznych i terapeutycznych. 

Zgodnie z głównym hasłem Kongresu proponujemy następujące obszary tematyczne:

1. Media a działania profilaktyczne i terapeutyczne

2. Kompetencje cyfrowe, które mogą uchronić przed zagrożeniami online

3. Profilaktyka zagrożeń i uzależnień medialnych

4. Komunikacja międzypokoleniowa w cyberprzestrzeni

5. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

6. Cyberprzestrzeń jako obszar działań profilaktycznych i terapeutycznych

7. Społeczna rola mediów w kontekście profilaktyki i terapii

8. Profilaktyka i terapia integralna a nowe media.


Źródło:  https://idsm.uken.krakow.pl/nauka/konferencje-i-seminaria/

Aktualizacja:  2023-12-05 15:10:52