II Ogólnopolski Kongres Biologów, Geografów i Ekologów


-

Online

Szanowni Państwo,

Center for Science & Technology wraz z Center for American & European Studies mają przyjemność zaprosić do udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Biologów, Geografów i Ekologów.

 

KIEDY?

Kongres odbędzie się w sobotę 16 listopada 2024 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość Kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia kongresu także na niedzielę 17 listopada 2024.

 

DLA KOGO?

Kongres skierowany jest do naukowców, doktorantów, studentów oraz fascynatów nauk biologicznych i geograficznych oraz ekologii i ochrony środowiska.

Celem kongresu jest wymiana wiedzy i doświadczeń między młodymi i doświadczonymi badaczami oraz rozwój w zakresie interdyscyplinarnych badań biologicznych, geograficznych, ekologicznych i pokrewnych. Kongres będzie doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów naukowych oraz wymiany wynikami badań i doświadczeń z innymi.PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE 

→ Rekultywacja terenów zdegradowanych

→ Historia nauk przyrodniczych

→ Aktywizm jako forma realizacji postulatów ochrony przyrody 

→ Sposoby przywracania zdegradowanych obszarów do naturalnego stanu przy użyciu technologii i wiedzy ekologicznej

→ Metody produkcji żywności, które minimalizują wpływ na środowisko

→ Inżynieria Ekosystemów

→ Ekologia jako wyzwanie polityczne i społeczne

→ Predykcje dotyczące zmian w świecie przyrody

→ Zielona rewolucja, czyli trendy w ochronie klimatu i polityce energetycznej

→ Możliwości przywrócenia ekosystemów

→ Cyfrowe mapowanie przyrody

→ Technologie cyfrowe w monitorowaniu środowiska

→ Badania archeologiczne

→ Przełomy w naukach geograficznych

→ Ekologia w aspekcie prawnym

→ Zastosowanie technologii druku 3D w badaniach przyrodniczych

→ Narzędzia badawcze używane przez biologów

→ Interakcje międzygatunkowe w ekosystemach

→  Związki między różnymi gatunkami i ich wpływ na dynamikę przyrodniczą

→ Wykorzystanie biotechnologii w rolnictwie i jej oddziaływanie na środowisko

→ Wykorzystanie śledzenia GPS i teledetekcji, w zarządzaniu populacjami i siedliskami

→ Wybitni naukowcy w dziedzinach geografii, biologii i ekologii

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Nie cenzurujemy wystąpień z przyczyn politycznych lub światopoglądowych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

Akceptujemy wystąpienia w języku polskim i angielskim.

Prezentacje mogą być oparte na badaniach własnych lub cudzych (przeglądzie osiągnięć i literatury), jak również przyjmować formę case-studies. Akceptowane są także wystąpienia w formie posteru. DLA KOGO?

> Do czynnego udziału w kongresie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką kongresu osoby.

> Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.RADA NAUKOWA CENTER FOR SCIENCE & TECHNOLOGY

• prof. dr hab. Jacek Jania (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

• prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński)

• prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba (Politechnika Wrocławska)

• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

• dr hab. inż. Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)

• dr n. med. Aleksandra Karykowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

• dr n. med. Mirosława Dulczewska-Miller (Pediatrics & Dermatology Clinic, Chicago, Illinois, USA)

• dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska)

• dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich)

• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for Science & Technology i Center for American & European Studies)UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

> UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika czynnego:

1 Zamieść abstrakt i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:

https://forms.gle/T1MT9yusea4KJvfM7

2 Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59dnia 5 listopada 2024 r.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 6 listopada 2024 r.

3 Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 8 listopada 2024 r. (godz. 20.00).

 > UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego:


1 Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:

https://forms.gle/YBUxnNdiiMSi11i67

2 Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 9 listopada 2024 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w kongresie (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);

3 Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 11 listopada 2024 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem kongresu – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”).

 

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

• 149 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).

• 179 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):

• 69 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
– opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – KONGRES EKOLOGÓW”.

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

 

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w kongresie nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

 

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). 

• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uniwersytet sugerujemy opłacenie faktury z osobistych środków i uzyskanie następnie od uniwersytetu we własnym zakresie zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uniwersytet faktury.

• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).

• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.

• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).

• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).

• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).

• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.

• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.

• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Organizatora.

• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).

 

PYTANIA?

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Konferencji, Panią Kariną Szczepaniak: szczepaniak@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia online!
Źródło:  https://fb.me/e/4bOVVE66u

Aktualizacja:  2023-12-17