Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych


-

Szczecin

W roku 2021 Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika rozpoczął cykl spotkań pod tytułem Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych. Jest to próba nawiązania do tradycji nauczania poza placówkami oświatowymi. W zakresie merytorycznym mieszczą się m.in. zagadnienia z zakresu anatomii prawidłowej i anatomii patologicznej w odniesieniu do technik obrazowania ciała ludzkiego, morfometrii (w szczególności osteometrii), anatomii porównawczej zwierząt i weterynarii z implikacjami dla medycyny ludzkiej oraz historii medycyny i biologii.

Spotkania odbywają się w ustalonych terminach i miejscach, w trybie stacjonarnym lub on-line. Miejscem publikacji planu spotkań jest strona internetowa Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (STRONA INTERNETOWA ODDZIAŁU dostępna przez link na stronie https://ptpk.org/oddzialy.html). Oddział Szczeciński jest jedynym w Polsce Północnej i Zachodniej, tj. od Suwalszczyzny przez Mazowsze i Wielkopolskę po Łużyce, lecz grono uczestników nie ogranicza się do zasięgu tego oddziału.

Uprzejmie proszę osoby zainteresowane współpracą w zakresie merytorycznym lub organizacyjnym o kontakt pod adresem poczty elektronicznej emes {at} e-post.pl. Treści wykładów będą dotyczyły doświadczeń prelegentów oraz wyników przeglądów literatury krajowej i zagranicznej - ze zwróceniem uwagi na znaczenie ułatwiania odbioru prac o niskim stopniu recepcji w Polsce (m.in. prac pisanych w językach słowackim, czeskim, litewskim, węgierskim, duńskim, norweskim, rumuńskim, hiszpańskim i portugalskim oraz tzw. szarej literatury - polskiej i zagranicznej) - przedstawianych po krytycznej analizie. Planowane są spotkania naukowe o charakterze popularyzatorskim, konferencje oraz warsztaty naukowo-dydaktyczne.

Z pozdrowieniami

dr n. med. Michał Skoczylas

prezes Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

https://ptpk.org/index.html


Źródło:  https://ptpk.org/oddzialy.html

Aktualizacja:  2023-12-25