II Ogólnopolska Konferencja Psychologów i Kognitywistów


-

Online

Szanowni Państwo,

Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów i Kognitywistów.

 

➡️KIEDY?

Konferencja odbędzie się w piątek 26 lipca 2024 między 16:30 a 21:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

 

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby wystąpień zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 27 lipca 2024.

 

➡️CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat współczesnych problemów i wyzwań z którymi mierzą się psychologia teoretyczna i stosowana oraz kognitywistyka.

Otaczający nas świat nieustannie ewoluuje, a wydarzenia ostatnich lat takie jak pandemia czy wojna na Ukrainie niewątpliwie wpłynęły na nasz sposób myślenia. Podobnie rzecz ma się z ewoluującymi technologiami, których wpływ na ludzki umysł jest obecnie jednym z najgłośniej dyskutowanych tematów.

Wystąpienia na konferencji mogą dotyczyć zagadnień tak psychologii ogólnej (w tym m.in. psychologii rozwojowej, poznawczej czy osobowości), jak i psychologii stosowanej oraz dyscyplin szczegółowych (w tym m.in. psychologii społecznej, ekonomii, wychowawczej czy klinicznej).

 

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:

• zdrowie psychiczne w XXI wieku;

• metody pracy współczesnych psychologów;

• psychologia i kognitywistyka a neuronauki;

• psychologia poznawcza wobec świata technologii;

• świadomość człowieka;

• wyzwania współczesnej kognitywistyki;

• historia powstania kognitywistyki;

• symulacje komputerowe procesów myślowych;

• kognitywistyka symboliczna a kognitywistyka subsymboliczna – kierunki rozwoju;

• psychologia kliniczna;

• studia przypadków klinicznych;

• metody psychoterapii;

• psychodramy, pantomimy, psychorysunki i metody projekcyjne;

• kognitywistyka a praca w branży IT;

• co kognitywistyka może powiedzieć nam o sztucznej inteligencji;

• psychologia i kognitywistyka w marketingu;

• psychologia sprzedaży;

• psychologia miłości.


Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.


Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki (np. psychologię z prawem, psychologię z ekonomią, psychologię z naukami o zdrowiu, itd.).


Wierzymy w wolność akademicką. Nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego konferencji.

 

➡️DLA KOGO?

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.

• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

 

➡️KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.

• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego.

• dr n. med Mirosława Dulczewska-Miller (praktyka lekarska w Chicago, Illinois, USA) – Członkini Komitetu Naukowego.

• dr Jagoda Dzida (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Członkini Komitetu Naukowego.

• dr Lilya Kurii (Country Director w Center for American Studies Ukraine; wcześniej: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy) – Członkini Komitetu Naukowego.

• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

 

➡️UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1️⃣ Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/E3ziejcVqCx3GdUH9

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 16 lipca 2024 r. 

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 17 lipca 2024 r.

3️⃣Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 20 lipca 2024 r.

 

➤ UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

1️⃣ Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: 

https://forms.gle/cs4G2xVaSn8znLUeA

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 19 lipca 2024 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3️⃣Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 21 lipca 2024 r. (nie oczekujemy opłaty “w ciemno”; harmonogram z pełną listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).

 

➡️OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

• 149 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).

• 179 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą.

 

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE) – 2 opcje:

• 69 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

 

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:

– opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Psychologów i Kognitywistów”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

 

➡️PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

 

➡️FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). 

• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).

• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).

• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.

• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).

• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia solo lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).

• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).

• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.

• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.

• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.

• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).

• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

 

➡️PYTANIA?

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką Konferencji, Panią Kariną Szczepaniak, pod adresem e-mail: szczepaniak@cfasofficial.com

Chętnie Państwu pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

_________________________________

CENTER FOR AMERICAN STUDIES – O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/635342595388943/

Aktualizacja:  2024-05-28