II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Energetyka a prawo, ekonomia i nauki o bezpieczeństwie"


-

Online (Microsoft Teams)
Online (Microsoft Teams), Online (Microsoft Teams)

Szanowni Państwo,

Center for American & European Studies i Center for Science & Technology zapraszają Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Energetyka a prawo, ekonomia i nauki o bezpieczeństwie" ["Energy from the Perspective of Law, Economics, and Security Studies"].


➡️KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 25 maja 2024 między 09.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 26 maja 2024.➡️CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Celem konferencji jest zbadanie problematyki szeroko pojętej energii przez pryzmat prawa energetycznego, gospodarki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego.

Przedstawione zostaną także wpływy różnych rodzajów źródeł energii i paliw kopalnych na gospodarkę międzynarodową i politykę światową.

Wystąpienia dotyczyć mogą problematyki historycznej, jak i współczesnej oraz dotykać dowolnie wybranych regionów i państw świata.


Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• uzależnienie energetyki europejskiej od polityki Rosji
• zniszczenie systemów gazowych Nord Stream w Morzu Bałtyckim
• historia oraz rozwój energetyki odnawialnej
• energetyka jądrowa - przyszłość czy przeszłość?
• realizacja planu odejścia od surowców kopalnych
• rola BRICS w kształtowaniu polityk energetycznych
• rola surowców energetycznych jako politycznej broni
• nowe regulacje w prawie energetycznym
• jak unikać blackoutów, czyli problemy energetyczne przyszłości
• rozwój energetyki odnawialnej a prawodawstwo państw Europy i świata

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Nie cenzurujemy wystąpień z przyczyn politycznych lub światopoglądowych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

Prezentacje mogą być oparte na badaniach własnych lub cudzych (przeglądzie osiągnięć i literatury), jak również przyjmować formę case-studies. Akceptowane są także wystąpienia w formie posteru.


➡️JĘZYKI KONFERENCJI
Akceptowane są prezentacje w następujących językach:
-> Polski
-> Angielski
->  Ukraiński
Stosownie do wyżej wymienionych języków, ułożone zostaną panele (sesje) w ramach konferencji.


➡️DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


➡️KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba (Politechnika Wrocławska) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego.
• dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich) – Członek Komitetu Naukowego.
• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for American & European Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.


➡️UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1️⃣  Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/WzTHrpg9yAXKZqk2A

2️⃣ Zarejestruj się poprzez ww. formularz do godz. 23.59 dnia 15 maja 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

-> Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
-> Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 16 maja 2024 r.

3️⃣ Wnieś opłatę za konferencję na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 18 maja 2024 r.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego:
1️⃣ Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/obeK2n8xP1YLqKMM9

2️⃣ Zarejestruj się poprzez ww. formularz do godz. 23.59 dnia 17 maja 2024 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3️⃣Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowe. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 19 maja 2024 (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem kongresu przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).


➡️OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 189 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 219 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 109 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
• 139 zł – uczestnictwo bierne + certyfikat cyfrowy + wysyłka certyfikatu w wersji tradycyjnej pocztą.


Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa Energetyka"

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.


➡️ PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


➡️FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 15-25 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia solo lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.➡️PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Anatolia Tymchenko na adres e-mail: tymchenko@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

_______________________________
CENTER FOR SCIENCE & TECHNOLOGY - O NAS

CENTER FOR SCIENCE & TECHNOLOGY funkcjonujące w ramach polsko-amerykańskiego Stowarzyszenia Center for American Studies (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247) jest towarzystwem naukowym realizującym swoją misję naukowo-badawczą w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i swój statut.

Organem nadzorującym działalność CENTER FOR SCIENCE & TECHNOLOGY i Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.


Źródło:  https://fb.me/e/1HEowOxEQ

Aktualizacja:  2024-01-22