Artificial Intelligence for Human-Technologies-Economy Sustainable Development MakeLearn, TIIM & PIConf International Conference


-

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin, Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5

Konferencja MakeLearn & TIIM zachęca do dzielenia się najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie zarządzania, ekonomii, technologii i edukacji. Poprzez włączenie doświadczonych i młodych naukowców i praktyków ze wszystkich kontynentów, zachęca również do dyskusji i wymiany wiedzy między środowiskiem akademickim i biznesowym (sesje formalne i wydarzenia towarzyskie) oraz oferuje różnorodne możliwości publikowania. Tegoroczna konferencja koncentruje się na zastosowaniu sztucznej inteligencji w celu przyspieszenia zrównoważonego rozwoju w różnych dziedzinach działalności człowieka.


Źródło:  https://makelearn.mfdps.si/

Aktualizacja:  2024-02-09