Ogólnopolska konferencja naukowa „Uprzedzenia, dyskryminacje, wykluczenia”


-

Online

Dyskryminacja jest słowem bardzo powszechnym we współczesnych dyskursach. Czy oznacza to, że społeczeństwom i jednostkom brak informacji, a może empatii czy wreszcie tolerancji? A może po prostu nie rozpoznajemy tego zjawiska, a tym samym nie rozumiemy, z czym wiążą się te aspekty. Podobna tematyka wydaje się istotna w kontekście różnych sytuacji, z którymi mamy do czynienia na co dzień, a związku z tym warto o tym dyskutować. Dlatego organizatorzy konferencji zachęcają do przedstawienia referatów dotyczących takich kwestii, jak np.:

·          pojęcie i rozumienie dyskryminacji, uprzedzeń, wykluczeni;;

·          dyskryminacja w życiu społecznym;

·          obyczajowość;

·          historia i czasy współczesne;

·          wykluczenia;

·          uprzedzenia społeczne;

·          rasizm;

·          mobbing;

·          przemoc i agresja;

·          hejt;

·          cielesność;

·          uprzedzenia kulturowe;

·          emigracja, uchodźstwo;

·          dyskryminacja jako temat kultury (film, serial, literatura, sztuki plastyczne, gry wideo, komiks etc.);

·          formy dyskryminacji;

·          dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, status majątkowy, wygląd, stan zdrowia, wyznanie etc.;

·          polityka;

·          prawo;

·          religia;

·          choroba;

·          media i social media;

·          dyskryminacja w różnych zawodach;

·          pedagogika;

·          skutki dyskryminacji;

·          problemy globalne;

·          przeciwdziałanie i proaktywność;

·          zjawiska i przejawy dyskryminacji;

·          walka z dyskryminacją i uprzedzeniami;

·          dyskryminacja a język;

·          wychowanie a dyskryminacja;

·          socjologia;

·          psychologia.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres sip.ekonferencja@gmail.com mija 11 maja 2024 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • aktualną afiliację i tytuł naukowy;
  • numer telefonu oraz email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://dyskryminacjakonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-02-13 12:47:09