Ogólnopolska konferencja naukowa "Wstręt"


-

Online

Wstręt, obrzydzenie, odraza – to kwestie, o których mówi się zarówno w języku codziennym, jak i dyskursie naukowym. O kategorii wstrętu pisze Urszula Lisowska, że „wymiar problematyki […] wydaje się wyjątkowo istotny w przypadku projektów Immanuela Kanta i Julii Kristevej”. Z kolei wg Marthy C. Nussbaum: „Wstręt, […]  jest różny nie tylko od lęku przed niebezpieczeństwem, ale również od lęku przed gniewem czy odrazą […] idea wiąże się przede wszystkim z obawą przed zanieczyszczeniem samego siebie, jako uczucie zaś przejawia się w woli odrzucenia tego, co zanieczyszczające”. Wg autorki wstręt nawiązuje do aspektu zwierzęcości i śmiertelności, które w postrzeganiu człowieka konotują to, co nieczyste. W owe dyskursy natury organizatorzy chcieliby włączyć także inne głosy, proponując namysł nad m.in. takimi kategoriami:

·          wstręt, odraza, obrzydzenie w kulturze (literatura, film, serial, komiks, gry wideo);

·          odraza jako koncept sztuki;

·          definicje i koncepcje wstrętu;

·          ujęcie filozoficzne;

·          religia;

·          psychologia a kategorie wstrętu;

·          wstręt a obyczajowość;

·          wstręt w przekazach medialnych, social mediach etc.;

·          cielesność (w tym. m.in. medialne sposoby reprezentacji cielesności, seksualność etc.);

·          wstręt a dyskursy płciowe;

·          ujęcie socjologiczne;

·          polityka a wstręt, odraza, obrzydzenie;

·          społeczny wymiar wstrętu, odrazy, obrzydzenia;

·          obyczajowość, tradycja a wstręt;

·          wstręt w perspektywie historycznej;

·          choroba a wstręt;

·          wykluczenie a wstręt;

·          emocje a wstręt (np. strach. niechęć, negacja, współczucie);

·          natura ludzka a wstręt;

·          wstręt – przekonania powszechne, obiegowe;

·          wstręt, obrzydzenie, odraza – dyskursy zaangażowane ideologicznie;

·          zjawiska negatywne oparte na dyskursach wstrętu – dyskryminacja, poniżenie, negacja grup mniejszościowych etc.;

·          wstręt jako transgresja;

·          wstręt jako kategoria nieczystości;

·          miejsce a wstręt.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres woo.ekonferencja@gmail.com mija 12 maja 2024. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • aktualną afiliację,
  • tytuł naukowy
  • numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://wstretkonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-02-13 13:00:02