Ogólnopolska konferencja naukowa „Wszystkie skarby tego świata. Rzeczywistość i fikcja”


-

Online

To, co najcenniejsze bywa trudne do zdefiniowania, wszak zależy od tego, w jakiej rzeczywistości przestajemy, w jakim czasie przyszło nam żyć, co posiadamy, kim jesteśmy, jakie są nasze ograniczenia. Skarbami nazywamy często swoich bliskich, ukochanych, swoje dzieci, a bywa, ze i ulubione zwierzęta. „Skarb” może mieć znaczenie kluczowe dla istnienia – jest wymarzonym zdrowiem, wytęsknionym szczęśliwym zakończeniem spraw życiowych, odzyskaniem wolności, wywalczeniem prawa do wyrażania siebie, pokonaniem lęku. O skarbach, już tych materialnych, marzono, by je odkryć, imaginowano miejsca nimi wypełnione, poszukiwano ich, odnajdywano (lub nie). Kultura nader chętnie korzysta z tych wyobrażeń, kreując fikcyjne wędrówki, mapy skarbów, przygody bohaterów rozmiłowanych w legendarnych skarbach i tajemniczych zdobyczach rozpalały i rozpalać będą wyobraźnie odbiorców. Dla wielu skarbem jest ulubiona pamiątka, wspomnienie, miejsce… Ilu ludzi, tyle interpretacji. A skoro tak, to serdecznie zapraszamy do podjęcia refleksji nad takimi zagadnieniami, jak:

·          skarby kultury;

·          kultura o skarbach (literatura, teatr, film, serial, komiks, gry wideo, sztyki plastyczne etc.);

·          cywilizacje;

·          odkrycia;

·          poszukiwanie skarbów;

·          mitologie;

·          religie;

·          historia;

·          pamięć jako skarb;

•          psychologia;

•          emocje;

•          odczucia jednostkowe – rodzina, potomstwo, związki uczuciowe, relacja ze zwierzęciem etc.;

•          dziecięce „skarby’

•          pamiątki, wspomnienia, listy;

•          język;

•          metafora;

•          filozofia;

•          socjologia;

•          wiedza i informacja;

•          ekologia;

•          skarby natury;

•          architektura i zabytki;

•          dziedzictwo kulturowe;

•          technologia;

•          media i social media;

•          mapy skarbów;

•          księgozbiory;

•          muzea;

•          kolekcje i kolekcjonerzy;

•          klejnoty, drogocenne przedmioty etc.;

•          tajemnica, zagadka, sekret;

•          materialne i niematerialne;

•          wolność i niewola;

•          uzdolnienia, talenty, zdolności;

•          zdrowie.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres skarby.ekonferencja@gmail.com mija 5 maja 2024 roku. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·    tytuł referatu i abstrakt (max. 600 słów);

·          aktualną afiliację, tytuł naukowy 

·          numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://skarbyekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-02-13 14:02:29