Ogólnopolska konferencja naukowa „Futurystyczne, fantastyczne, alternatywne. Koncepty, imaginacje, technologie, światy”


-

Online

Żyjemy w czasach, w których to, co dzisiaj powszednie/ powszechne, jeszcze do niedawna było kwestią odległą, jak marzenia czy wyobrażenia. Przedmioty i technologie, które nas otaczają były czasem jedynie wykwitem twórczej imaginacji i aż trudno uwierzyć, że obecne towarzyszą nam w codziennych czynnościach. Patrząc wstecz, na historię, teksty kultury nietrudno zadać sobie pytanie o to, jak niegdyś postrzegano przyszłość i ile z tych wyobrażeń ziściło się – i dlaczego, co miało na to wpływ. Jednak i to, jak wyobrażamy sobie przyszłość obecnie my sami – czy to w rozmowach, czy to tekstach kultury, rozważaniach medialnych etc. będzie miało swój odpowiednik czy realizację za jakiś czas? Biorąc pod uwagę rozwój technologiczny, ale i dyskusje prognozujące przyszłość niektórych nowinek technologicznych, mity narastające wokół przedmiotów i zjawisk (i te, które dotyczyły ich dawniej), powoduje, że narastają pytania o to, co łączy naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jakie dysputy, obawy, zachwyty, uprzedzenia oraz wyobrażenia towarzyszyły i towarzyszą postępowi. Intrygujące też, jak pewne koncepty przenikają do światów wyobrażonych, jak stanowią odbicie tego, co zmienia rzeczywistość. Wobec tych i innych zagadnień, serdecznie zapraszamy do podjęcia refleksji nad m.in.:

·          imaginacja futurystyczna

·          koncepty przyszłości – dalsze i bliższe;

·          kultura (literatura, teatr, film, serial, komiks, gry wideo, sztuki plastyczne etc.);

·          fantastyka i wyobraźnia;

·          estetyka;

·          moda;

·          historie alternatywne;

·          pesymizm i optymizm;

·          cywilizacja i rozwój;

·          filozofia;

·          historia – wynalazki, wynalazcy, myśliciele;

·          technologie;

·          dyskursy – dawniej i współcześnie;

·          obawy, sprzeciwy, protesty;

·          mity i fakty;

·          zagrożenia;

·          wizje;

•          psychologia;

•          emocje;

•          projekty społeczne;

•          projekty urbanistyczne;

•          zabawki i gadżety;

•          język;

•          filozofia;

•          socjologia;

•          wiedza i informacja;

•          ekologia;

•          media i social media;

•          muzea;

•          zdrowie;

•          polityka.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres futur.ekonferencja@gmail.com mija 6 maja 2024 roku. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·          abstrakt (max. 600 słów);

·          aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·          numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://futurekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-02-13 14:11:22