Ogólnopolska konferencja naukowa „Tradycje, przesądy, wierzenia”


-

Online

Niezależnie od miejsca na świecie, postępu technologicznego czy nabytej wiedzy niemal każdą jednostkę cechuje przekonanie, którego nie sposób wyjaśnić naukowo, a które wynika z wychowania, tradycji, z jakiej się wyrosło lub przeświadczenia, że coś lub ktoś przynosi szczęście albo pecha. Te przeświadczenia bywają osobistym doświadczeniem, lecz mogą być wpisane w cały system oparty na tradycji – czy to lokalnej, regionalnej, etnicznej etc. Nawet pewne grupy zawodowe miały lub wciąż mają własne przesądy. Tak czasy historyczne, jak i współczesność pełne są wierzeń, przesądów, przeświadczeń, przeczuć i tradycyjnych aktów symbolicznych. Warto więc pokusić się o naukowy namysł nad m.in. takimi tematami, jak:

·          wierzenia, przesądy, tradycje w reprezentacjach kulturowych (literatura, sztuki plastyczne, film, serial, komiks, gry wideo etc.);

·          wierzenia, przesądy, tradycje jako element kultury – globalnej i lokalnej;

·          historia i współczesność;

·          przesądy i rytuały rodzinne;

·          grupy zawodowe;

·          język;

·          przysłowia i porzekadła;

·          przedmioty i artefakty;

·          folklor;

·          szczęście i pech;

·          przedmioty i artefakty;

·          klątwy;

·          psychologia;

·          edukacja;

·          religioznawstwo;

·          filozofia;

·          socjologia;

·          media, social media;

·          dyskursy publiczne;

·          jednostka a przesąd etc.;

·          rytuał;

·          magia;

·          tabuizacja;

·          symbolika;

·          tradycja;

·          oszustwa;

·          sekty i kulty.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono-lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres gim.ekonferencja@gmail.com mija 31 maja 2024 roku. Na

podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię

Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • aktualną afiliację i tytuł naukowy;
  • numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://przesadekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-02-13 14:18:38