Ogólnopolska konferencja naukowa „Wolność i niewola. Dyskursy, perspektywy, realia”


-

Online

Kiedy wymawiamy słowo „wolność”, nie zawsze zastanawiamy się na pojemnością jego znaczeń czy raczej na tym, że odnosić się ono do wielu sfer naszego życia. „Wolność” to nie tylko bowiem zmaganie o narodową wolność, to także zjawiska życia codziennego, społecznego, a niekiedy rodzinnego czy nawet jednostkowego. Wspomniana kwestia ta nie odnosi się współczesnego rozumienia, lecz do wielorako rozumianej przeszłości. Tej znanej, tej historycznej a nawet tej fikcjonalnej. Dlatego organizatorzy konferencji proponują namysł nad m.in. takimi problemami:

·          definicja/definicje wolności;

·          kultura– literatura, film, serial, muzyka, gry wideo, komiksy etc.

·          wolność sztuki;

·          symbolika wolnościowa;

·          zniewolenie, uwięzienie;

·          wolność wypowiedzi, wolność słowa – granice i wyzwania;

·          media i social media;

·          polityka;

·          wojna, konflikty zbrojne;

·          wolność jednostki; wolność osobista;

·          zbiorowości a wolność;

·          przeszłość a kwestie wolnościowe;

·          wolność symboliczna, metaforyczna;

·          relacje międzyludzkie, związki i rodzina;

·          konwenanse;

·          dyskursy społeczne

·          płeć;

·          dyskursy równości i obyczajowość;

·          dyskryminacja;

·          rasizm;

·          przemoc;

·          psychologia;

·          filozofia;

·          dydaktyka;

·          polityka;

·          reżimy, tyranie;

·          przekroczenia i transgresje;

·          niewola, uwięzienie, represje;

·          walka o wolność, wyzwolenie, bunt, rewolta;

·          propaganda;

·          praca, życie zawodowe;

·          wolność twórcza, cenzura;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres dwol.ekonferencja@gmail.com mija 27 maja 2024 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację i tytuł naukowy;
  • numer telefonu oraz adres email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://dwekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2024-02-13 18:40:05